Tiedotteet 2018

Elenia Lämpö Oy:n Heinolan Vuohkallion lämpökeskuksen öljyinen maaperä puhdistetaan (Päijät-Häme)           

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Heinolan Vuohkalliossa osoitteessa Asentajantie 6 sijaitsevan Elenia Lämpö Oy:n lämpökeskuksen pilaaman maaperän puhdistamisesta. Lämpökeskuksessa sattui viime marraskuussa öljyvahinko, joka havaittiin ympäristössä tammikuun lopussa. Kevyttä polttoöljyä on päässyt maahan lämpökeskuksen ja sen viereisten kiinteistöjen alueelle. Öljyä pääsi leviämään myös pintaveden mukana ojalinjastoa pitkin Vuohkalliosta Ruotsalaisen Sukuranlahteen asti. Öljyntorjuntatoimenpiteet laskuojassa ovat jatkuneet koko kevään ajan ja jatkuvat edelleen. Myös osa lämpökeskuksen ja sen viereisen kiinteistön maaperästä on jo puhdistettu.

Koska öljyä on päässyt myös lämpökeskuksen piipun ja säiliöiden alle, tulee ennen lopullista maaperän puhdistusta lämpökeskus säiliöineen siirtää sivuun ja niihin liittyvät perustukset on purettava. Öljyllä pilaantunutta maata on lämpökeskusalueella vielä noin 1400 tonnia noin 700 neliömetrin alueella. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että maaperä tulee puhdistaa öljystä lämpökeskuksen ja sen viereisten kiinteistöjen alueella. Öljyinen maa kaivetaan pois, jotta öljyä ei pääse enää kulkeutumaan eteenpäin maaperässä ja pintavesien mukana. Maaperän puhdistamisesta vastaa Elenia Lämpö Oy. Lämpökeskuksen alueen maaperän puhdistus on suunniteltu alkavaksi juhannuksen jälkeisellä viikolla. Puhdistus kestää noin kolme viikkoa.     

Öljyllä pilaantunut maa-aines poistetaan, jotta siitä ei aiheudu haittaa vesistölle, vedenkäytölle ja muulle ympäristölle ja terveydelle eikä alueen maankäytölle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240     

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037       


Päivitetty