Uutiset 2018

Haettavissa porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukilain sekä kolttalain mukaista tutkimusrahoitusta

Lapin ELY-keskus ottaa vastaan vuotta 2018 koskevia tutkimushanke-esityksiä, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Samoin rahoitusta voidaan myöntää kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Rahoitusta voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä säätiölle. Tutkimusrahoitusta ei myönnetä sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on jo aloitettu.

Lapin ELY-keskuksen porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukilain sekä kolttalain tutkimusrahoituksen hakulomakkeelle laaditut hakemukset on toimitettava Lapin ELY-keskukseen pääsiäisen pyhäpäivistä johtuen viimeistään tiistaina 3.4.2018 klo 16:15 mennessä.

Lue lisää:


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa