Tiedotteet 2019

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, elokuu 2019 (Kaakkois-Suomi)

Työttömien työnhakijoita oli elokuun 2019 lopussa Kaakkois-Suomessa 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 22 prosenttia pienempi ja nuorten työttömienkin määrä laski 8 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli elokuun lopussa 14 171 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 100 henkilöä (- 7,1  %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömien määrä laski 7,4 prosentin ja Etelä-Karjalassa 6,8 prosentin verran. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 10,4 prosenttia. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 538, mikä vastaa 11 prosentin osuutta kaikista kaakon työttömistä.

Seutukunnittain tarkasteltuna työttömien määrä pieneni vuoden takaiseen verrattuna kaikissa muissa paitsi Imatran seutukunnassa, jossa määrä oli samalla tasolla. Kunnista kaikkein eniten työttömyys väheni Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Työttömien määrä hieman kasvoi Imatralla, Miehikkälässä ja Virolahdella. Korkein työttömyysaste oli Kotkassa (13,1 %) ja matalin Taipalsaarella (6,2 %).

Nuoria työttömiä 8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, pitkäaikaistyöttömyys edelleen laskussa

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien määrä oli laskusuunnassa Kouvolan ja Kotka-Haminan seuduilla. Imatran ja Lappeenrannan seuduilla määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen selkeässä laskussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa elokuun lopussa 22 prosenttia (- 1 014 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seudulla ja vähiten Imatralla.

Työttömien määrä väheni lähes kaikilla koulutusasteilla

Työttömyys laski kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi tutkijakoulutusasteella. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 11 prosentilla (- 422 henkilöä). Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on 25 prosenttia työttömistä.

Työttömyys väheni muissa paitsi ammattiin luokittelemattomien ammattiryhmässä. Eniten työttömyys laski palvelu- ja myyntityöntekijöillä.

Uusia avoimia työpaikkoja vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun aikana avoinna 2 021 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 4 prosenttia (87 kpl) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusista avoimista työpaikoista 86 prosenttia oli yrityksissä.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, maa- ja vesirakentamisen avustaville työntekijöille, myyntiedustajille, lähihoitajille sekä toimisto- ja laitossiivoojille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Elokuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 6 536 henkilöä (- 12 %). Aktivointiaste oli 31,6 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 20 700, mikä on noin 2 000 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli elokuun lopussa yhteensä 1 605 henkilöä. Määrä on 14 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 67 prosenttia oli yksityisen sektorin, 30 prosenttia kuntien ja 3 prosenttia valtion töissä.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, elokuu 2019 (pdf, 2,3 Mt)


Päivitetty