Tiedotteet 2018

Kemijärvellä sijaitsevan Hannujärven luonnonravintolammikon ennallistaminen käynnistyy (Lappi)

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ennallistaa Kemijärven Joutsijärvellä sijaitsevan Hannujärven luonnonravintolammikon syksyn 2018 aikana.

 

Hannujärven luonnonravintolammikko on otettu käyttöön Lapin läänin maatalouskeskus Ry:n toimesta vuonna 1971. Luonnonravintolammikko oli tarkoitettu kalanpoikasten kasvattamista varten. Keväällä kuoriutuneet siian tai muun vastaavan arvokalan poikaset tuotiin lammikkoon kasvamaan kesän ajaksi. Tarvitsemansa ravinnon poikaset saivat järven tuottamasta ravinnosta. Syksyllä kesän vanhat poikaset joko päästettiin alapuoliseen vesistöön (Kemijärvi) tai kuljetettiin muualle istutusalueille. Maanomistajien kanssa tehdyt vuokrasopimukset Hannujärven maa-ja vesialueiden käytöstä luonnonravintolammikkona ovat päättynyt vuoden 2004 lopussa. Kalankasvatus on lopetettu jo ennen sopimuksien päättymistä.  Viimeisin kalankasvatusta harjoittanut taho on ollut ProAgria Lappi Ry.

 

Hankkeen tarkoituksena on lopettaa Hannujärven käyttö luonnonravintolammikkona sekä vedenpinnan säätely ja palauttaa järvi ennen säännöstelyä vallinneeseen tilaansa. Lapin ELY-keskus on teettänyt ennallistamissuunnitelmat ja hankkeelle on haettu Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston lupa. Luvan hakijana on alueen suurimpana maanomistajana Kemijärven kaupunki.  Hanke toteutetaan kokonaisurakalla. Rakennuttajana toimii Lapin ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue ja urakoitsijana on Napapiirin Kuljetus Oy. Urakoitsija toteuttaa työt syyskuun 2018 aikana.

 

Töiden valmistuttua Lapin ELY- keskus luovuttaa rakenteet Kemijärven kaupungille, joka vastaa valmiiden rakenteiden hoidosta ja kunnossapidosta.

 

Lisätietoja:

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Juha Kuivalainen, puh 0295 037 391

Kemijärven kaupunki

Markku Kankaanranta, puh 040 687 5600

Jesse Kananen, puh 0400 296 861

 

                 


Päivitetty