Tiedotteet 2018

Kerttuanjärven säännöstelyluvan muuttamistarvetta kartoitetaan (Etelä-Pohjanmaa)

Evijärvellä sijaitsevan Kerttuanjärven säännöstelyä aiotaan tarkistaa. Kesän aikana kartoitetaan Kerttuanjärven rannanomistajien mielipiteitä järven vedenkorkeudesta, jonka jälkeen päätetään tarvittavasta suunnittelusta.

Kerttuanjärveä säännöstellään vuonna 1973 annetulla vesilain mukaisella luvalla. Kerttuanjärven vedenkorkeuksia säädellään Salmelan säännöstelypadon avulla ja säännöstelystä vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kerttuanjärven vesiluvan mukainen säännöstelyn yläraja on korkeudella N43 +58,15 m. Säännöstelyluvan muutoksella säännöstelyn ylärajaa nostettaisiin 10 cm ylemmäksi, korkeudelle N43 +58,25 m, joka vastaisi pitkään jatkunutta säännöstelykäytäntöä. Toisena vaihtoehtona on säännöstellä Kerttuanjärveä nykyisten säännöstelyrajojen mukaan, jolloin järven vedenkorkeudet laskisivat hieman nykyisistä. Lisäksi tarkastellaan Salmelan säännöstelypadon muuttamista pohjapadoksi, jolloin järveä ei tarvitse aktiivisesti säännöstellä, sekä mahdollisia kunnostustoimenpiteitä.

Järven rantakiinteistöjen omistajille on lähetetty kyselykirje, jonka avulla kartoitetaan vastaanottajien mielipiteitä vedenpinnankorkeuteen ja järven kunnostukseen. Kyselyn vastausten pohjalta ELY-keskus tekee päätöksen säännöstelyluvan muutoksen tarpeellisuudesta. Järven rannoille on toukokuussa käyty laittamassa merkkikeppejä, joihin on merkitty ehdotettu säännöstelyn yläraja. Rannanomistajat voivat käydä katsomassa ehdotetun uuden säännöstelyn ylärajan ja verrata sen vaikutuksia oman kiinteistön rantaan.

Kerttuanjärven säännöstelyn mahdollista tarkistamista varten perustetaan suunnittelutoimikunta 28.6.2018 järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Toimikunnan edustajat toimivat yhteyshenkilöinä hankkeen suunnittelussa paikallisiin nähden.

Lisätietoja:

  • Harjoittelija Saija Muotio (0295 027 582, saija.muotio@ely-keskus.fi)
  • Vesitaloussuunnittelija Jenni Mäkelä (0295 027 880, jenni.makela@ely-keskus.fi)
  • Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto (0295 027 794, katja.haukilehto@ely-keskus.fi)

Karttaliite Kerttuanjärvi säännöstelymuutos (pdf, 58 kt)


Päivitetty