Tiedotteet 2018

Kokemäenjoelle pyritään saamaan jääkansi keskiviikosta alkaen (Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi)

Kokemäenjoen jääkannen muodostusta pyritään edistämään keskiviikosta alkaen vesistöalueen säännösteltyjen järvien juoksutuksia supistamalla. Asiasta sovittiin tänään Kokemäenjoen säännöstelytahojen ja ELY-keskusten yhteisessä neuvottelussa. Jääkannen muodostamisella pyritään estämään hyyteenmuodostuksen aiheuttamat ongelmat Kokemäenjoen ala- ja keskiosalla.  

- Olosuhteet jääkannen muodostamiselle eivät ole tällä hetkellä ihanteelliset selvästi keskimääräistä suuremman virtaamatilanteen ja ennustettujen melko maltillisten pakkasten vuoksi. Jäädytysajoa on kuitenkin välttämätöntä yrittää parin seuraavan pakkaspäivän aikana, koska joessa kulkee jo tällä hetkellä runsaasti hyydelauttoja ja Kolsin ja Tyrvään voimalaitoksetkin on jouduttu jo viime päivien aikana välillä sulkemaan jäiden aiheuttamien ongelmien vuoksi, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Kokemäenjokeen virtaavissa Pirkanmaan keskeisissä säännöstellyissä järvissä, Näsijärvessä, Vanajavedessä, Pyhäjärvessä ja Kyrösjärvessä, on jo hyvän aikaa varauduttu hyyderiskiin pitämällä vedenkorkeuksia keskimääräistä alempana. Kokemäenjoen jääkansi saadaan muodostumaan pienentämällä järvien juoksutusta, kun pakkasta on riittävästi.

- Kokemäenjoen virtaamaa on tarkoitus pienentää parin seuraavan päivän aikana nykyisestä noin 450 kuutiosta sekunnissa lähelle 200 kuutiota sekunnissa. Lähipäivien juoksutusten pienentäminen näkyy säännösteltyjen järvien vedenkorkeuden nousuna ensi viikon alkuun saakka. Jääkannen muodostuessa juoksutuksia lisätään näillä näkymin vähitellen perjantaista alkaen. Sääennusteen mukaan pakkaset näyttäisivät onneksi jatkuvan vielä pitkälle ensi viikkoon, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Jäille ei ole vielä menemistä

Pakkasten myötä suuriin tähän mennessä jäättömiin järviin alkaa muodostua jääkansi, mutta jäänpaksuus on vielä pidemmän aikaa hyvin ohut. Monilla jo jäätyneillä järvillä teräsjään paksuus on hyvin ohut tai lähes olematon. Jään kantavuus voi jään päällä olevan lumen vuoksi voi jäädä koko talveksi heikoksi.

- Myöskään Kokemäenjokeen lähipäivinä syntyvien ohuiden jääkansien päälle ei missään nimessä ole turvallista mennä kulkemaan, painottaa Triipponen.

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi:

Vedenkorkeudet Pirkanmaalla

Vedenkorkeudet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Pirkanmaan ELY-keskus: johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188 ja vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359

Varsinais-Suomen ELY-keskus: Johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen, p. 0295 022 953


Päivitetty