Tiedotteet 2018

Kuivuus heijastuu Pirkanmaan järvien vedenkorkeuksiin - pohjavesissä näkyy vielä mennyt luminen talvi (Pirkanmaa)

Toukokuun alun jälkeen Pirkanmaalla on ollut lähes sateetonta, mikä näkyy järvien vedenkorkeuksissa ja jokien virtaamissa. Vielä huhtikuun lopussa monilla järvillä vedenkorkeudet olivat korkeimmat yli 10 vuoteen, mutta kasvukauden ja erityisesti sateettomuuden vuoksi luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet erittäin nopeasti.  Pääsääntöisesti Pirkanmaan suurten luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat vielä ajankohtaan nähden keskimääräistä suurempia. Pienempien järvien vedenkorkeudet ovat ehtineet jo laskea keskimääräistä alemmiksi. Kuivuuden jatkuessa myös suurten järvien vedenkorkeudet laskevat keskimääräisten arvojen alapuolelle viimeistään kesäkuun puolessa välissä. 

Suurimpien säännösteltyjen järvien, Näsijärven, Pyhäjärven ja Vanajaveden, vedenkorkeudet ovat vielä kesäkuun alussa nousussa, jonka jälkeen ne lähtevät laskuun. Kyrösjärvellä vedenkorkeuden huippu saavutettiin jo toukokuun alkupuoliskolla. Tällä hetkellä edellä mainittujen järvien vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä korkeuksia. 

- Kuurottaiset, muutaman millimetrin sateet eivät vaikuta vedenkorkeuksiin. Kun maa on kuivaa, vähäiset sateet menevät maaperään ja kasvillisuuden käyttöön eivätkä ne näy järvissä, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid

Näillä näkymin luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet jatkavat nopeaa laskuaan koko kesän, ellei sääolosuhde muutu sateiseksi kuten oli viime vuonna. Säännöstellyillä vesillä vedenkorkeuksien lasku on vähäisempää kuin luonnontilaisilla vesillä. 

- Tässä vaiheessa ei voida sanoa, miltä kesän vesitilanne näyttää. Jos kuivuus jatkuu, vedenkorkeuksien lasku voi haitata esimerkiksi virkistyskäyttöä ja kasteluveden ottoa, Isid toteaa. 

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien havaitut vedenkorkeudet 7.6.2017. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1977-2016 keskimääräiseen arvoon kyseisenä päivänä. 

 

Järvi 

Vedenkorkeus (m) 7.6.2018 

Näsijärvi, Tampere (s) 

95,25 (+0,06) 

Pyhäjärvi, Näppilä (s) 

76,96 (-0,05) 

Vanajavesi, Toijala (s) 

79,44 (+0,01) 

Kyrösjärvi (s) 

83,13 (-0,15) 

Kukkia, Pälkäne (lt) 

86,64 (+0,05) 

Längelmävesi, Kaivanto (lt) 

84,22 (+0,09) 

Keurusselkä (lt), Mänttä 

105,68 (+0,05) 

Kitusjärvi, Virrat (lt) 

115,94 (-0,14) 

Tarjannevesi, Visuvesi (lt) 

96,16 (+/- 0) 

Toisvesi (lt) 

97,86 (+0,02) 

 

Pohjavesien tilanne toistaiseksi hyvä 

Suuremmissa pohjavesimuodostumissa näkyy vielä lumien sulaminen, mistä vuoksi pohjaveden pinnat tavallista korkeammalle. Esimerkiksi Seitsemisessä pohjaveden pinnankorkeus on noin puoli metriä korkeammalla kuin vuosi sitten ja pohjaveden pinnankorkeus on noussut tasaisesti tähän asti. Ennusteiden mukaan pohjaveden pinnat ovat nyt korkeimmillaan. Isoilla pohjavesimuodostumilla sijaitsevat vedenottamot ovat turvassa kuivuudelta vielä pitkään.  

Sen sijaan pienet pohjavesimuodostumat kuten moreenimuodostumilla sijaitsevat pohjavesivarannot hupenevat nopeasti. Sen vuoksi yksityiskaivoissa pohjavedenpinnat saattavat laskea, jos kuivuus jatkuu pitkään.  

 Lisätietoja:  

- ymparisto.fi -palvelu: Vesistöjen vedenkorkeudet ja pohjavesien vedenkorkeudet Pirkanmaalla 

- Pirkanmaan ELY-keskus:  

- Pintavesi: johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188 ja vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359 
- Pohjavesi: ylitarkastaja Annukka Galkin, p. 0295 036 323 

- www.twitter.com/pirvesi (vesiasiat Pirkanmaalla) 

- www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus) 


Päivitetty