Tiedotteet 2018

Kullanhuuhdonta ja maakuntakaava luonnonsuojelukäräjien aiheina (Lappi)

Lapin ELY-keskus, Metsähallitus, Saamelaiskäräjät ja ympäristöministeriö kokoontuivat luonnonsuojelukäräjille Vuotsossa 24-25.9. Luonnonsuojelukäräjät on luonnonsuojelutehtävien vuosittainen yhteistyökokous saamelaisten kotiseutualueella.

Ajankohtaisia asioita ovat kullanhuuhdonnan yhteisvaikutukset ja Lemmenjoen konekaivuualueiden maisemointi. Uutta drone-tekniikkaa käyttämällä on tänä vuonna saatu parempi käsitys kullanhuuhdonnan yhteisvaikutuksista Lemmenjoen alueella ja Ivalojoen vesistössä. Vedenlaadun seurantaa on tiivistetty ja tulevina vuosina käynnistetään lisäksi Inarijärven ympäristössä ENI-rahoitteinen yhteistyöhanke. Hankkeen aikana suunnitellaan vesistökunnostuksia ja inventoidaan Inarijärveen laskevia vesistöjä. Luontoinventointeja tehdään myös eri maankäyttömuotojen vaikutuksiin liittyen.  

Luonnonsuojelukäräjillä keskusteltiin lisäksi vireillä olevasta Pohjois-Lapin maakuntakaavasta. Luontomatkailun ja erilaisten ohjelmapalveluiden jatkuva kasvu edellyttää aiempaa tarkempaa maankäytön suunnittelua ja Metsähallituksen hallinnoimien reittien ja virkistysrakenteiden kunnossapitoa. 

Enontekiölle Mallan luonnonpuiston läheisyyteen on Jehkatsin alarinteeseen valmistunut poroille räkkäsuoja Metsähallituksen toimesta. Tavoitteena on ohjata poroja pois luonnonpuistosta ja suojata uhanalaista lajistoa. Kokeilun onnistumista seurataan ja jatkotoimia harkitaan tulosten mukaan.

Saamelaisalueella on kartoitettu perinnemaisemia kahden vuoden ajan ja uusia maisemanhoidon sopimuksia on solmittu maanomistajien kanssa etenkin Inarin ja Utsjoen alueella.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Marjut Kokko

puh. 0400-304745

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Päivitetty