Tiedotteet 2018

Kuotesjärven alapuolella pieni kalakuolema (Etelä-Pohjanmaa)

Alavudella sijaitsevien Kuotes-ja Putulanjärvien kunnostushankkeen yhteydessä on todettu pieni kalakuolema Kuotesluomassa. Kuotesjärven luusuaan keväällä kaivettu laskeutusallas täyttyi tulvavesien mukanaan tuomasta kiintoaineesta. Jotta laskeutusaltaasta lähtevä kiintoaine ei kulkeutuisi alapuoliseen vesistöön, säännöstelyluukku suljettiin ja laskeutusallas tyhjennettiin muutamia päiviä sitten.

Kunnostushankkeen seurannan yhteydessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajat havaitsivat, että Kuotesjärven säännöstelypadon alapuolelle oli kertynyt kuolleita kaloja, jotka olivat todennäköisesti lähteneet vaeltamaan ylävirtaan Saukkojärvestä. Kuolleet kalat olivat lähes pelkästään pieniä särkiä ja lahnoja ja ne kuolivat veden puutteeseen. Kalaa oli arviolta pari sataa kiloa. Kuolleita kaloja on poistettu mm. kaivinkoneen avulla. 

Kuotes-ja Putulanjärvet ovat Nurmonjoen säännösteltyjä latvajärviä. Säännöstelyluvan mukaan Kuotesjärven pato voidaan sulkea ja avata tarpeen mukaan. Kuotes- ja Putulanjärvien kunnostushankkeeseen toteutus jatkuu tulevana syksynä, jolloin aloitetaan mm. ranta-alueiden ruoppaukset. Tavoitteena on, että rantojen omistajat toteuttavat ruoppaustyöt kevääseen 2019 mennessä.

Lisätietoja:

  • Vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 806
  • Ryhmäpäällikkö Jyrki Latvala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 861

Päivitetty