Tiedotteet 2018

Kupanjoen virtavesikunnostus Keuruulla käynnistyy (Keski-Suomi)


Kupankoskessa olevia puurytöjä on tarkoitus siistiä jo tänä syksynä. Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus

Virtavesikunnostukset Keuruulla jatkuvat. Isosta Kivijärvestä Keurusselän Kivilahteen laskevan Kupanjoen koskipaikkojen kunnostus on alkamassa tällä viikolla. Hankealueella on 17 kunnostettavaa koskialuetta, joiden yhteispituus on runsaat 3 km.

Kunnostus käsittää pääasiassa uittoperkauksista kärsineiden koskialueiden kiveämistä, soraistamista, virtausolosuhteiden monipuolistamista ja syvyysvaihtelun sekä koskipinta-alan lisäämistä. Toimenpiteet edesauttavat vesieliöstön ja erityisesti virtakutuisen taimenen sekä ravun viihtymistä ja selviytymistä alueella. Kunnostuksella pyritään parantamaan myös alueen maisemallisia ja luonnonsuojelullisia arvoja.

Koskialueiden läheisyyteen ajetaan tänä syksynä pyöreää luonnonkiveä, jota siirretään paikalleen koskiin marras-joulukuun aikana. Kaivinkonetyö jokiuomassa alkaa viimeistään 26.11.2018. Jouluun mennessä työt lopetetaan tältä erää. Kunnostus on tarkoitus saattaa loppuun syksyllä 2019.

Hankkeen rahoittajina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus, ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, Keuruun kaupunki, Keski-Suomen ELY-keskus, Suolahden osakaskunta ja Keuruun kalastusalue.

Lisätietoja:

Ympäristösuunnittelija
Pasi Perämäki
p. 040 822 7140
Keski-Suomen ELY-keskus

 


Päivitetty