Tiedotteet 2018

Kymenlaakson rannikon TULVA18 valmiusharjoitus (Kaakkois-Suomi)

Kymenlaakson rannikon tulvavalmiusharjoitus TULVA18 pidetään 11.9.2018 Kotkassa.  

Harjoituksen aiheena on poikkeuksellisen korkealle nouseva rannikkotulva. Vedenkorkeus nousi rannikolla korkealle viimeksi vuonna 2005. Harjoituksessa osallistujien kanssa käydään läpi jonkin verran vuoden 2005 tulvaa suuremman tulvan vaikutuksia, yhteistyötä ja eri osallistujatahojen toimenpiteitä tällaisessa tilanteessa.  

Harjoitukseen osallistuvat rannikon kuntien edustajat, alueen energia- ja sähköverkkoyritykset, vesilaitokset, HaminaKotkan satama ja sen yrityksiä, liikenneyhteyksien toiminnasta vastaavia tahoja ja yrityksiä. Lisäksi harjoitukseen osallistuu viranomaisia (Pelastuslaitos, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Liikennevirasto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Pelastusopisto, Tulvakeskus). Harjoitukseen ei liity toimenpiteitä maastossa.  

Harjoituksessa osallistujien tietoisuus mahdollisen tulvan vaikutuksista paranee ja eri tahojen valmius tällaisessa kriisitilanteessa. Tapahtuma edistää yhteistyötä ja aktivoi osallistujatahojen kriisivalmiuksia ja niihin liittyvää kehittämistyötä. Tavoitteena on myös, että mahdollinen poikkeuksellinen rannikkotulvatilanne voidaan entistä paremmin ottaa käytännön ratkaisuissa huomioon ja tulvatilanteesta voidaan selvitä yhteiskunnan toimintojen keskeytymättä.  

Harjoituksen järjestää Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Tärkeimpiä yhteistyötahoja harjoituksen suunnittelussa ovat olleet Tulvakeskus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Maakuljetuspooli (huoltovarmuusorganisaatio) sekä harjoitusasiantuntijana InstaDefSec Oy. Myös kunnat ja muut viranomaiset ovat osallistuneet suunnitteluun.  

Toimittajilla on mahdollisuus ottaa harjoituksen toteuttajiin yhteyttä klo 12.00–13.00.  

Yhteystiedot haastattelujen järjestämiseksi: 

Tiedottaja Sirpa Skippari, p. 0295 029 287 
Viestintäasiantuntija Minna Niukkanen, p.  0295 029 196 


Päivitetty