Tiedotteet 2018

Lahden Myllypohjassa puhdistetaan öljyistä maaperää (Päijät-Häme)         

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahdessa Kirjavakadulla sijaitsevan omakotitalon öljyisen maaperän puhdistamisesta. Talon kellarin lattian alle on vuotanut öljysäiliöstä öljyä ja öljyinen maa kaivetaan pois tänä kesänä. Öljyä on noin 30 neliömetrin alueella. Pilaantunut maa tulee puhdistaa, ettei öljyn haju kulkeudu enää sisätiloihin ja muutenkaan rajoita kiinteistön käyttöä.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle ja asukkaille. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään ja varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240           

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037 


Päivitetty