Tiedotteet 2018

Lapin ELY-keskus jakoi avustuksia tulvariskien hallintaa sekä vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin (Lappi)

Lapin ELY-keskus on myöntänyt 11 hankkeelle yhteensä 220 450 euroa avustusta vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteutusta palveleviin hankkeisiin Lapin alueella. Myönnetyt avustukset vaihtelivat 2 000 ja 61 200 euron välillä. Avustettavilla hankkeilla parannetaan tulvariskien hallintaa, järvien tilaa sekä edistetään vesistöjen monipuolista ja turvallista käyttöä.

Avustusten pääpaino on tulvariskien hallinnan ja vesistöjen käytön hankkeissa sekä vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä vesistöhankkeissa.

Lapin alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat ovat seuraavat:

 • Enontekiön Tsahkaljoen tulvasuojelu, Enontekiön kunta
 • Ivalon tulvasuojelun täydennykset, Inarin kunta
 • Kemijärven Kalkiaisjärven kunnostus, Ounas-Kalkinen kylä ry
 • Kolarin Luosujärven kunnostus, Luosujärven kalastuskunta
 • Kolarin Taapajärvien kunnostus, Taapajärven kalastuskunta
 • Rovaniemen Niesijärven kunnostus, Niesijärven Kyläyhdistys ry
 • Rovaniemen Palojärven niittoprojekti, Palojärven kalastuskunta
 • Simon kunnan meren edustan ruoppaukset (suunnitelman laatiminen), Simon kunta
 • Sodankylän Seipäjärven kunnostus, Seipäjärven osakaskunta
 • Tervolan Loueputaan pohjapadon kunnostus, Tervolan kunta
 • Tornion Pirkkiön-Ruohokarinväylän kunnostusruoppaus (suunnitelman laatiminen), Tornion kaupunki

 

Lisätietoja

Vesitalousyksikön päällikkö Arto Seppälä, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 532, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 391, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Vesitalousasiantuntija Reijo Kallioniemi, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 346, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Päivitetty