Tiedotteet 2018

Lappeenrannan keskustan ja Lauritsalan alueella tutkitaan pohjavesialueen geologista rakennetta (Kaakkois-Suomi)

Lappeenrannassa käynnistetään Lappeenrannan keskusta-Lauritsala -pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Maastotyöt alkavat maastokartoituksilla ja maatutkaluotauksilla kesäkuussa 2018 ja jatkuvat painovoimamittauksilla elo-syyskuussa. Maaperäkairaukset tehdään loka-marraskuussa. Selvitys valmistuu tammikuussa 2019.

Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka kymmenessä pisteessä, joista yhdeksään asennetaan myös pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerrosten paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

Painovoimamittauksia tehdään noin 34,4 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä teitä pitkin.

Tutkimuksilla on tarkoitus saada lisätietoa III-luokan pohjavesialueen geologisesta rakenteesta ja pohjavesiolosuhteista sekä mahdollisesta pohjavesiyhteydestä viereisiin Huhtiniemen ja Lappeenrannan meijerin pohjavesialueisiin. Tutkimustiedon perusteella pohjavesialueen rajaus ja luokitus tarkistetaan vesienhoitolain (laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä, 1299/2004) mukaisesti. Tutkimuksilla saatava tieto palvelee myös maankäytön suunnittelua.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

Tutkimussuunnitelmakartta (3 Mt)

Lisätiedot:

Heidi Rautanen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
puh. 0295 029 279 (pohjavesialueet ja pohjaveden suojelu)

Olli Sallasmaa
Geologian tutkimuskeskus,
puh. 0295 032 255 (tutkimukset)

Ilkka Räsänen, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi,
puh. 0400 815 284 (paikalliset olosuhteet)

 


Päivitetty