Tiedotteet 2018

Maksuton palvelu rohkaisee yrittäjiä työnantajiksi Pohjois-Savossa (Pohjois-Savo)

ELY-keskus ja TE-palvelut tarjoavat tänä vuonna uuden palvelun, joka edistää ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Palvelulla vauhditetaan pienyritysten kasvua ja edistetään uusien työpaikkojen luomista. Yrittäjästä työnantajaksi -palvelun tavoitteena on kehittää ensisijaisesti ensimmäistä työntekijäänsä palkkaavien yksinyrittäjien ja omistajayrittäjistä muodostuvien mikroyritysten työnantajataitoja sekä rekrytointiosaamista.

Palveluun pääsee mukaan 60 pohjoissavolaista yritystä, joilla ei ole aiemmin ollut työntekijöitä.  -Pohjois-Savossa on noin 6000 yksinyrittäjää, joten tällainen palvelu on erittäin tärkeä. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yrittäjälle iso askel ja riski, sillä rekrytoinnin onnistumisella on yritykselle suuri merkitys.", arvioi toimitusjohtaja Arto Nykänen Savon Yrittäjistä.

Palveluun voi ilmoittautua sähköisesti verkko-osoitteessa www.tinyurl.com/tyonantajaksi.

Työnantajuutta tarkastellaan palvelun aikana laajasti ja työsuhteeseen rekrytoinnin lisäksi voidaan käydä läpi työn ostamista ja vuokraamista. Palvelu täydentää TE-palveluiden omia yrittäjille suunnattuja palveluita.

 

Räätälöityä tukea ja ohjausta työvoiman palkkaamiseen

Yritykselle räätälöidään sopiva palvelukokonaisuus yrittäjän omiin tarpeisiin ja aikatauluihin sovittaen, sisältäen sekä henkilökohtaista ohjausta että verkkoympäristön käyttömahdollisuuden. Yritys saa palvelujakson aikana tiiviissä paketissa muun muassa perusvalmiudet toimia työnantajana, lisätietoja eri rekrytointitavoista ja -kanavista sekä neuvontaa muista rekrytointiin ja yrityksen kehittämiseen liittyvistä yksityisistä ja julkisista palveluista. Lopuksi yritykselle laaditaan yhdessä kehittämissuunnitelma onnistunutta rekrytointia varten.

Palvelun yrityksille Pohjois-Savossa tuottaa Anakom koulutus- ja valmennuspalvelut. - Tämä on helppo ja nopea, matalan kynnyksen palvelu yritykselle, joka harkitsee työllistämistä. Yritys saa meiltä napakan konsultaatioon siitä, miten olisi edullisinta ja järkevintä teettää työtä jota yrittäjä itse ei ehdi tekemään, tai jos yritys haluaa kasvaa, kertoo toimitusjohtaja Sirpa Alho-Törrönen Anakomilta.  - Yrityksen kanssa tutkitaan työllistämisen eri vaihtoehtoja, arvioidaan työllistämisen kokonaiskustannuksia ja tehdään rekrytointisuunnitelma. Palveluun osallistuminen ei sido mihinkään, eli yrittäjä voi vain voittaa. Alho-Törrönen kertoo.

 

Lisätietoja palvelusta:
Anakom: Sirpa Alho-Törrönen, toimitusjohtaja puh. 044 323 7000, sirpa.alho-torronen(at)anakom.com
Pohjois-Savon ELY-keskus: Jan Blomberg, yksikön päällikkö, puh. 0295 026 552, jan.blomberg(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Savon TE-palvelut: Salla Rönkkö, palvelujohtaja, puh. 295 043 686, salla.ronkko(at)te-palvelut.fi

 

Verkkosivuilta www.yrittajastatyonantajaksi.fi

MessiLive YouTube-video https://www.youtube.com/watch?v=rz4rebkUhIk


Päivitetty