Tiedotteet 2018

Ponnečäci- já keđgiamnâstutkâmušah juátkojeh Laapist (Lappi)

Laapi POSKI2 (Ponnečaasij Suojâlem já Keđgiamnâshuolâttâs oohtânheiviittem, su. Pohjavesien Suojelun ja Kiviaineshuollon yhteensovittaminen) – haavâ meccipargoh juátkojeh já vuájuh puáttee keesi Nuorttâ- já Tave-Laapin. Pargoh vuájuh iänááš ovdil tuđhâhánnáá ponnečäcikuávlui já eennâmamnâshámášuumij sehe uđđâ källeekeđgiamnâs väldimân hiäivulij kuávlui tutkâmân. Väljejum čuosâttuvâin ráhtojeh meccikarttimeh, eennâmtutkaluođâdem, čäcičáitusväldim sehe eennâmvuáđupoorámeh moi ohtâvuođâst piäijojeh ponnečääsi aiccâmpocceeh. Källeekeđgiamnâsčuosâttuvâi čáitusväldim rähtih algâčoovčâst ko karttimeh láá nuuhâm. Tutkâmkuávlu luávdá Aanaar, Ucjuv, Suáđigil, Salla, Suovâkuoškâ já Pelkosnjaargâ kieldâid.

Karttim já čáitusväldim ráhtojeh keesi já čoovčâ ääigi maaŋgâi ulmui tooimâst. Talle meecist joteh iänááš vääzin. Eennâmtutkaluođâdem ráhtoo muávloin kesimáin tutkâmušpiergâsijd luodâi já kiäinui mield teikâ vääzin meecist. Náávt tutkâmušah iä toovât hemâdâsâid eennâmomâsteijeid iäge pirrâsân. Eennâmvuáđupoorámeh ráhtojeh tuše eennâmomâsteijei luuvijn.

POSKI-haahâ lii väldikodálâš tutkâmuš- já ovdedemhaahâubâlâšvuotâ, mii olášuttoo oles Suomâst eennâmkuudij mield. Ulmen lii turviđ kvaliteetlii ponnečääsi, visásmittiđ eennâm- já keđgiamnâs finnim sehe kuhes äigikooskâst čujottiđ čäcihuolâttâsân já keđgiamnâsij väldimân hiäivulijd kuávluid. Ulmen lii meid  rähtiđ kuávlulijd vuáruvaikuttâsviärmáduvâid sehe pyerediđ tiätuvuáđu ävkkin anneem. Toos lasseen ovdedeh olášutteepeelij já fáddásyergi tutkâmvuovijd.

Laapist haahâ olášuttoo kyevti paajeest, vuossâmuš paje nuuvâi 2015 já kuávlulávt tot onnij sistees eennâmkode Merâpottâkeevli piälásii uási sehe Pello, Paje-Tuárnus, Tervola já Ruávinjaargâ kuávluid. Joođoost orroo nubbe paje luávdá loopâid Laapi kieldâid.

Haavâ olášutten lii Geologia tutkâmkuávdáš, Suomâ pirâskuávdáš já Oulu ollâopâttâh. Ruttâdem šadda Tave-Poođâeennâm IJP – kuávdáá mieđettem Euroop kuávluovdedemruttârááju torjust sehe olášuttei, hahâkuávlu kieldâi, Laapi lito sehe toimâsyergi irâttâsâi ruttâdemoosijn. Haahâ olášuttoo iivij 2016-2019 ääigi.

Lasetiäđuh:

http://newprojects.gtk.fi/poski_lappi

Geologia tutkâmkuávdáš, geologi Juho Kupila, puh. 029 503 4315, juho.kupila@gtk.fi.

Oulu ollâopâttâh, totkeetuáhtár Pekka Rossi, puh. 029 448 4395, pekka.rossi@oulu.fi

Suomâ pirâskuávdáš, juávkkuhovdâ Mika Sarkkinen, puh. 040 540 4346, mika.sarkkinen@ymparisto.fi

Laapi litto, eennâmkoddeinsiner Juha Piisilä, puh. 040 711 8382, juha.piisila@lapinliitto.fi

Laapi IJP-kuávdáš, vuávájeijee Anne Lindholm, puh. 029 503 7021, anne.lindholm@ely-keskus.fi


Päivitetty