Tiedotteet 2018

Satakuntaan 53 000 euroa avustusta arvokkaan rakennusperinnön hoitoon (Satakunta) 

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi 53 000 euroa avustuksia rakennusperinnön hoitoon 15 eri hakijalle Satakunnassa v. 2018. Määräaikaan mennessä tuli 31 hakemusta, joista 10 sijoittui valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Hoitoavustusta myönnettiin esimerkiksi Viikkalan koulun sekä Tulkkilan Juustolan peltikattojen korjaukseen.

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa harkinnan mukaan jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Avustustarve on joka vuosi huomattavasti määrärahaa suurempi, joten vain murto-osa hakijoista saa myönteisen päätöksen. Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa kokonaisuudessaan jaettavaksi osoitettu määräraha vuoden 2018 talousarviossa oli yhteensä 163 000 euroa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 112 kpl ja haettu avustussumma oli yhteensä 1 944 500 euroa.

Avustuksia myönnetään korjauksiin, joissa edistetään kulttuurihistoriallisten tai maisemallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä. Korjaustyö tulee tehdä siten, että rakennuksen alkuperäinen luonne ja ominaispiirteet sekä historiallinen aitous säilyvät ja rakennusosien tarpeetonta uusimista välttäen.

Avustuskohteiden valinnoissa painotetaan mm. kohteen sijaintia osana arvokasta kulttuuriympäristöä.

Jokainen kohde on kuitenkin yksilöllinen, joten laajoissa korjauksissa tarvitaan usein asiaan perehtynyttä suunnittelijaa. Satakunnan Museo toimii korjaustyön antikvaarisena asiantuntijana valvoen, että työ täyttää avustusehdot.

ELY-keskuksen vuoden 2019 avustusten hakuaika on jatkuva ja se päättyy 30.11.2018.
Avustuksen hakulomake ja ohjeet: 
Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue (www.ely-keskus.fi) 
Museovirasto myöntää myös rakennusten entistämisavustuksia ja tiedottaa hakuajoista syksyllä.

Tietoa hyvistä korjaustavoista: Korjauskortit (www.museovirasto.fi)
Yleistä tietoa kulttuuriympäristöstä: www.kulttuuriymparistomme.fi


Lisätietoja:

Mia Puotunen, tarkastaja,  0295 022 912, mia.puotunen@ely-keskus.fi


Päivitetty