Tiedotteet 2018

Suolistoperäisten bakteerin määrät edelleen poikkeuksellisen korkeita Maarian altaassa ja Vähäjoessa: veden käyttöä kastelu-, uima- ja talousvetenä tulee välttää (Varsinais-Suomi)

Suolistoperäisten bakteerien määrät ovat edelleen korkeita Maarian altaassa ja Aurajokeen laskevassa Vähäjoessa. Suurimmat pitoisuudet on mitattu Vähäjoen yläjuoksulla olevasta laskeutusaltaasta, jonne johdetaan lähiseudun hulevesiä. Hulevesiin on mitä ilmeisemmin päässyt sekaan jätevesiä, joista bakteerit ovat peräisin. Suolistoperäisten bakteerien määrät ovat suuria myös Maarian altaasta Vähäjokeen laskevassa patokanavassa sekä erityisesti sen alapuolella Vähäjoessa. Maarian altaan bakteerien päästölähde on vielä selvittämättä, mutta sitä varten on otettu kuluneella viikolla lisänäytteitä Maarian altaan alaosasta ja siihen laskevasta Karkusojasta. Bakteerien päästölähteiden selvitystä jatketaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Turun kaupungin kanssa.

Turun kaupungin ympäristöterveyden mukaan Maarian altaan ja Vähäjoen veden käyttöä kastelu-, uima- tai talousvetenä tulee välttää toistaiseksi.

Viikonlopulle ennustettujen mahdollisten sateiden aiheuttama virtaaman kasvu voi tuoda jätevedelle haisevaa vettä Vähäjoessa Koroisiin saakka.

Veden juoksutus Maarian altaasta Vähäjokeen on ollut pysäytettynä 17.8.2018 lähtien, jolloin saatiin ensimmäiset tulokset Maarian altaan korkeista bakteeripitoisuuksista.

Saramäen jätepuukasan sammutusvesien ympäristövaikutusten seurannan yhteydessä tutkittiin Vähäjoen laskeutusaltaasta myös haitallisia aineita (PAH-, fenoliset ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet sekä ftalaatit). Tulosten perusteella pentakloorifenolin pitoisuudet ylittivät ympäristölaatunormin mukaiset raja-arvot ja bisfenoli-A pitoisuudet olivat myös korkeita. Molempia aineita on voinut päätyä vesistöön jätepuukasan palon sammutusvesien mukana palopaikalta, mutta myös muut lähteet ovat mahdollisia. Laskeutusallas on tällä hetkellä padottu, eikä siitä virtaa vettä Vähäjokeen.

Lisätietoja antavat:

Johtava asiantuntija Janne Suomela, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 022 947

Terveystarkastaja Satu Ylhäinen, Turun kaupungin ympäristöterveys, p. 02 266 1064

Terveystarkastaja Kari Valkola, Turun kaupungin ympäristöterveys, p. 040 151 4586

Ympäristöterveyspäällikkö Olli Sjövall, Turun kaupungin ympäristöterveys, p. 050 407 1524

Ympäristönsuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäki, Turun kaupungin ympäristönsuojelu, p. 050 557 3138


Päivitetty