Tiedotteet 2017

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusten ideahaku käynnistynyt (Häme ja Kaakkois-Suomi)

Hämeen ELY-keskus on avannut yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden haun Hämeen ja Kaakkois-Suomen maakunnissa. Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat jättävät ns. ideahakemukset. Toisessa vaiheessa pyydetään jättämään varsinaiset hakemukset niistä hankeideoista, jotka ovat läpäisseet ensimmäisen vaiheen arvioinnin.

Minkälaiset hankkeet voivat saada rahoitusta?

Rahoitusta voivat hakea hankkeen toteutusalueella toimivat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, esimerkiksi kunnat, kaupungit, yhtiöt ja säätiöt. Yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeilla tulee olla välittömiä vaikutuksia pk-yritystoiminnan kehittymiseen. Hankkeiden tulee edistää yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja laajentumista, uuden yritystoiminnan perustamista, verkostoitumista tai saada aikaan yritystoiminnan kannalta tarpeellisia selvityksiä tai kartoituksia. Hankkeissa voidaan esimerkiksi pilotoida yritysten tarvitsemia palveluja (pullonkaulat) tai koota pk-yritysten verkostoja.

Käynnissä olevassa haussa haetaan erityisesti hankkeita, jotka sopivat hallituksen linjaamiin kärkialoihin kuitenkin alueelliset vahvuudet huomioiden. Näin ollen hankkeiden tematiikka tulisi suunnata yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja uudistuvaan liiketoimintaan erityisesti bio- ja kiertotaloudessa, cleantechissä, digitaalisuudessa ja terveystoimialalla. Aineettoman tuotannon ja luovan talouden syntyä ja kasvua sekä luovan osaamisen hyödyntämistä tuetaan kaikilla toimialoilla.

Tuen määrä on pääasiassa 50-70 % hyväksyttävistä kustannuksista. Rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta. Hakijoiden tulee tutustua Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 tai 2 teemoihin. Käytettävissä ovat kaikki erityistavoitteet pois lukien erityistavoite 1.2.

Ideahaku 1.9.-31.10.2017 – Neljän T:n -malli

Ideahakuvaiheessa hakijat esittävät hankeidean rakennerahastot.fi-sivustolta saatavalla lomakkeella. Idea tulee esittää ns. neljän T:n -mallilla. Tässä mallissa esitetään tarve, tavoite, toimenpiteet ja tulokset mahdollisimman konkreettisesti, ideahakuvaiheessa myös riittävän tiivistetysti. Idealomakkeella esitetään myös kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Toimenpiteiden tulee olla välittömässä yhteydessä kustannuksiin. Toiminnan ja tulosten mittareita tulee esittää viimeistään lopullisessa hakemuksessa ideahakuvaiheen jälkeen.

Ideahakemusten perusteella tutkitaan hankkeen yleisiä edellytyksiä lainsäädännön näkökulmasta ja tehdään pääpiirteinen arvio hankkeen sopivuudesta esimerkiksi rakennerahasto-ohjelmaan.

Varsinainen haku 15.11–14.12.2017

Hakijat, joiden hankeideat ovat läpäisseet ensimmäisen vaiheen arvioinnin, jättävät varsinaisen hakemuksen yritystukien sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemukset arvioidaan arviointiryhmässä käyttäen Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 rakennerahasto-ohjelman valintakriteereitä.  Hankkeet pisteytetään ja laitetaan paremmuusjärjestykseen. Samalla tehdään lopulliset hankevalinnat.

Tutustu hakuohjeeseen ja kysy lisätietoa ELY-keskuksesta

Hakuilmoitus ja -ohje ovat saatavissa rakennerahastot.fi-sivustolta.

Ideahakuvaiheessa Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat voivat neuvoa hakijoita yleisellä tasolla, mutta varsinaista hankkeen rakentamisen neuvontaa ei anneta. Ideavaiheen läpäisseet hakijat voivat saada tarkempaa neuvontaa.

Linkki hakuilmoitukseen

 

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijoilta:

Riikka Huhtanen, 0295 029 123

Valtteri Karhu, 0295 025 149

Päivi Niiles, 0295 021 113

 

 


Päivitetty