Kuvituskuva

linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/waltti

Uutisia

Teiden päällysteiden ennakoivalla kunnossapidolla kustannussäästöjä (9.11.2018)

Teiden päällysteiden kunnossapidossa on saavutettu lupaavia alustavia tuloksia uuden innovatiivisen, kansainvälisesti palkitun diagnostiikkateknologian avulla. 
 

Matkailualan suhdannenäkymät jälleen muita toimialoja myönteisemmät (7.11.2018)

Matkailun toimialan yleiset suhdannenäkymät ovat koko maata ja muita toimialoja myönteisemmät. Lähiajan suhdanneodotukset jäävät kuitenkin kevättä 2018 heikommiksi.

Uudistuksia talvihoidon toimintalinjoissa (6.11.2018)

Liikenneviraston uusissa talvihoidon toimintalinjoissa otetaan huomioon erityisesti raskas liikenne, jotta tiellä liikkujien turvallisuus ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset paranevat. Palvelutaso nousee pääteillä hoitoluokkien muutoksilla ja alemmalla tieverkolla laatuvaatimusten tarkistusten ansiosta.

Lisää tiedotteita