Kuvituskuva

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

 • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
 • edistää väestön hyvinvointia
 • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

Millainen on sinun arkesi maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen? Omamaakunta.fi-sivusto kokoaa yhteen paikkaan kaikki keskeiset asiat maakunta- ja sote-uudistuksesta. Tutustu uudistukseen ja omaan maakuntaasi jo nyt!

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Kaakkois-Suomi

ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin.

Strategiakaudella 2012–2015 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen keskeisinä painotuksina ovat:

 • Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja rakennemuutoksen hallinta
 • Sijaintiedun hyödyntäminen Pietarin ja pääkaupunkiseudun metropoliakselilla
 • Vesistöjen tilan parantaminen.

Elinkeinorakenteen monipuolistamisessa ja rakennemuutoksen hallinnassa tuki ja palvelut suunnataan erityisesti tulevaisuuden kärkialoihin, jotka on valittu maakuntayhteistyön tuloksena:

 • Metsäklusterin uudistaminen
 • Puhtaan energia- ja ympäristöteknologian kehittäminen
 • ICT-liiketoiminnan ja sisältötuotannon kehittäminen
 • Osaamis- ja koulutusrakenteiden uudistaminen
 • Palvelualojen ja erityisesti matkailun ja hyvinvointipalveluiden sekä luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittäminen

Maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamiseksi ELY-keskus kehittää monialayrittäjyyttä sekä tukee ja aktivoi erityisesti energia-alan, matkailun ja hyvinvointipalveluiden yritystoimintaa.

Sijaintiedun hyödyntämiseksi  ELY-keskus valmistelee ja toteuttaa yhdessä alueen maakuntaliittojen kanssa Kaakkois-Suomen Venäjä-ohjelmaa. Sen keskeisiä elementtejä ovat:

 • Rajanylityspaikkojen välityskyvyn parantaminen yhteistyössä rajaviranomaisten kanssa
 • Kaakon elinkeinopainotteinen kasvusopimus, jonka valmistelusta ja toteutuksesta vastaavat alueen kaupunkiseudut, maakuntaliitot ja ELY-keskus yhdessä
 • Venäjältä tulevan ostovoiman ja asiointivirtojen huomioiminen maankäytön suunnittelussa
 • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen Venäjä-toimenpideohjelma.

Vesien tilan parantamisen erityisinä painopisteinä ovat Pien-Saimaa ja Suomenlahti. Tärkeimpänä tavoitteena on pintavesien hyvän tilan saavuttaminen, mm. vähentämällä haja-asutusalueen kuormitusta.  Esimerkiksi käynnissä olevalla maatalouden vesiensuojeluhankkeella haetaan uusia keinoja.tehostaa maatalouden ravinteiden käyttöä ja vesiensuojelua yhdessä viljelijöiden kanssa.


Päivitetty