Organisaatio - Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

  • Ylijohtaja Mika Soininen, puh. 0295 027 403
    - Johdon assistentti Pirkko-Liisa Ujanen, puh. 0295 027 628
  • Kehittämissuunnittelija Mervi Mäkinen, puh. 0295 027 605
  • Hallintojohtaja (KEHA-keskus) Seija Rosnell, puh. 0295 022 103
  • Strategiapäällikkö Timo Takala, puh. 0295 027 708
  • Kehittämispäällikkö, asiakkuusasiat Leena Ahonen-Lätti, puh. 0295 027 544
  • Viestintäpäällikkö Camilla Juntunen, puh. 0295 027 973

 Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue

  • Johtaja Mika Soininen, puh. 0295 027 403
  • Yritys- ja työvoimayksikön päällikkö Marjut Leppänen, puh. 0295 027 585
  • Maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka, puh.  0295 027 619

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

  • Johtaja Anders Östergård, puh. 0295 027 766
  • Tienpidon suunnitteluyksikön päällikkö Vesa Leino, puh.  0295 027 733
  • Liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Jarmo Salo, puh. 0295 027 754
  • Liikenneluvat-yksikön päällikkö Pasi Hautalahti, puh.  0295 027 972

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

  • Johtaja Aulis Rantala, puh. 0295 027 911 
  • Alueidenkäyttö- ja vesihuoltoyksikkö, alueidenkäyttöpäällikkö Jyrki Palomäki, puh.  0295 027 894
  • Luonnonsuojeluyksikkö, luonnonsuojelupäällikkö Leena Rinkineva-Kantola, puh.  0295 027 920
  • Ympäristönsuojeluyksikkö, ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentala, puh.  0295 027 828
  • Vesistöyksikkö, vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919
Päivitetty

Oikopolut