Projektit ja hankkeet - Häme

Hämeen ELY-keskuksen toteuttamat ESR-hankkeet ohjelmakaudella 2014-2020

Hämeen ELY-keskus koordinoi TEM-hallinnonalan kuudesta ESR-toimenpidekokonaisuudesta kahta. Hankkeiden tarkoituksena on kehittää teemanmukaista toimintaa koko maassa.

* Tuottavaa ja tuloksellista työelämää - valtakunnallinen koordinaatiohanke, S21144. Koordinaatiohankkeen toiminnasta lisätietoa löytyy blogista

* Yhteistyöllä muutosturvaa - valtakunnallinen koordinaatiohanke, S20906

* Hämeen ELY-keskuksen tekninen tuki 2014 – 2020, A70800
Teknisen tuen hanketta käytetään rakennerahastohankkeiden rahoitus- ja maksatustehtävien hoitamiseen kuten henkilöstökuluihin, tehtävien hoitamiseen liittyviin matkakustannuksiin, ostopalveluihin, hakijoille ja tuensaajille järjestettäviin koulutuksiin sekä rahoitetuista hankkeista tiedottamiseen.

Lisätietoa ohjelmakauden 2014-2020 EU-asioista saa Rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta. Etelä-Suomen osalta tietoa löytyy tuon verkkopalvelun Etelä-Suomen suuralue -osiosta ja valtakunnallisista toimenpidekokonaisuuksista valtakunnalliset teemat -osiosta. Tietoa kaikista ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitetuista EAKR- ja ESR- hankkeista löytyy rakennerahastotietopalvelusta.

        
 

Tiehankkeet

Uudenmaan ELY-keskus vastaa tiehankkeista Hämeen alueella. Tietoa suunnitteilla ja rakenteilla olevista tiehankkeista löytyy sivulta Tiehankkeet - Uusimaa ja Häme.

 

Päivitetty