› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Parempaa talvihoitoa tammikuusta alkaen (Uusimaa, Häme)

Parempaa talvihoitoa tammikuusta alkaen Tiestön talvihoitoluokkia korotettiin 1.1.2019. Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä parempaa talvihoitoa toteutetaan noin 1000 km...

KAS -Talvihoito- Alueelliset linkit

Talvihoitoluokat 1.1.2019 (pdf 2 Mt)

Kansallisen yhdennetyn meripolitiikan rahoitus

Kansallisen yhdennetyn meripolitiikan rahoitus perustuu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 80 artiklan mukaisiin hankkeisiin. Tukikelpoisia toimia ovat ne, joilla: edistetään...

UUD Kuulutukset

Kuulutukset – Uusimaa Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Elinkeinot, työvoima...

POP Elinkeinot - Maaseutuelinkeinot - Maaseudun kehittäminen - Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitus - Pohjois-Pohjanmaa Perustamis- ja investointitukea yrityksille Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät – maatilakytköstä ei vaadita. Yrityksen...

POP Elinkeinot - Maaseutuelinkeinot - Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen - Pohjois-Pohjanmaa Maaseuturahaston yritystukien ja kehittämishankkeiden hakeminen Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku on alkanut ja on jatkuvaa, kunnes...

KAS -Talvihoito- Alueelliset linkit

  Teiden talvihoitoluokat 1.1.2019 (pdf 2 Mt)

Talent Coastline, Kokkola: Talent Attraction – How attract the right talent to the international Ostrobothnian export coastline?

Finnish companies need skilled employees in general, but also employees with special skills not currently available in Finland. Top talents arriving in Finland reinforce and internationalise...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 22.1.2019

Talent Coastline, Vaasa: Talent Attraction – How attract the right talent to the international Ostrobothnian export coastline?

Finnish companies need skilled employees in general, but also employees with special skills not currently available in Finland. Top talents arriving in Finland reinforce and internationalise...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 21.1.2019

Hyönteisruokaa, robotiikkaa ja matkailun kansainvälistymistä - näitä tuettiin maaseuturahastosta vuoden lopulla (Satakunta)

Satakunnan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoituskatsaus 3/2018 (maaseutuohjelma): Hyönteisruokaa, robotiikkaa ja matkailun kansainvälistymistä - näitä tuettiin maaseuturahastosta vuoden...

VAR Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Varsinais-Suomi Tällä sivulla esitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektit ja hankkeet. Projektin nimi toimii linkkinä hanke-esittelysivulle tai hankkeen...

VAR Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella) Varsinais-Suomen ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta...

VAR Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta - Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen ELY-keskus on asiakas- ja kansalaislähtöinen, osaava ja luotettava alueellinen kehittäjä- ja palveluorganisaatio....

Kolttien asiainhoito - ingressi

Kolttien asiainhoito Kolttien asiainhoito Kolttien yhteisten asioiden hoitamista ja kolttien etujen valvomista varten koltat voivat valita kolttien luottamusmiehen 3 kalenterivuodeksi...

VARELY Joukkoliikenne yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Satakunnan alueella) Varsinais-Suomen ELY-keskus on 4.6.2012 tehnyt päätöksen...

Pirkanmaan Peltopäivä - kasvukuntoa ja vesiensuojelua viljelyyn

Tule päivittämään tietosi ajankohtaisista, peltomaan kasvukuntoa parantavista mahdollisuuksista ja uusista keinoista vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamisesta! Maanviljelyn ja vesienhoidon...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 22.2.2019

Avustukset rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista - ingressi

Avustukset rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista ELY-keskukset myöntävät harkinnanvaraista avustusta luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen johdosta muun...

Eläinsuojien ilmoitusmenettelyn koulutustilaisuus, Seinäjoki

Ympäristösuojelulain muutos tulee voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Muutos tuo uudistuksia myös eläinsuojien ympäristölupamenettelyyn. Jatkossa osa eläinsuojien laajennuksista tulee kuulumaan ns....
../common/calendar Alkupäivämäärä: 11.2.2019

Eläinsuojien ilmoitusmenettelyn koulutustilaisuus, Mikkeli

Ympäristösuojelulain muutos tulee voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Muutos tuo uudistuksia myös eläinsuojien ympäristölupamenettelyyn. Jatkossa osa eläinsuojien laajennuksista tulee kuulumaan ns....
../common/calendar Alkupäivämäärä: 29.1.2019

Eläinsuojien ilmoitusmenettelyn koulutustilaisuus, Turku

Ympäristösuojelulain muutos tulee voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Muutos tuo uudistuksia myös eläinsuojien ympäristölupamenettelyyn. Jatkossa osa eläinsuojien laajennuksista tulee kuulumaan ns....
../common/calendar Alkupäivämäärä: 21.1.2019
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT