› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi

Sähköjohdon, telekaapelin, kaukolämpöjohdon ja maakaasuputken sijoittaminen  Sähköjohtojen, telekaapeleiden, kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittaminen tiealueelle on...

LAP kuulutukset

  Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet ohjelmakaudella...

POS uutiset

Syksyn Maatinki järjestetään ke 31.10.2018 Iisalmen kulttuurikeskuksella. Aiheena Maatingissa on Pohjois-Savon maaseutuohjelman väliarviointi. Lue tästä lisää ja ilmoittaudu...

Maatinki 31.10.2018 Iisalmessa

Tervetuloa Maatinkiin keskiviikkona 31.10. klo 9-11 Iisalmen kulttuurikeskukselle! Aika: Ke 31.10.2018 klo 9-11 Paikka: Iisalmen kulttuurikeskus, Kirkkopuistonkatu 9, 74100 Iisalmi Maatinki on...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 31.10.2018

POP Kasvupalvelut

Kasvupalvelut ja kasvupalvelupilotit Pohjois-Pohjanmaalla Kasvupalvelu-uudistus Pohjois-Pohjanmaalla Alueelliset kasvupalvelupilotit ja niihin liittyvät markkinavuoropuhelut ...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

  Tiedotteet Tiedote, Jokioinen, Vt 2 Jokioisten varalaskupaikan kiertoreitti (pdf, 170 kt) Tiedote, Parikkala, Vt 6 Suomalaisenjoen sillan kiertoreitti (pdf, 52 kt)  ...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi

Ajankohtaista Hakemustilanne 21.9.2018 Hakemusjonoa on tällä hetkellä 96 hakemuksen verran. Hakemusten käsittelyyn ottoaika on kolmesta neljään työpäivästä eteenpäin. Mikäli haetaan...

POS Elinkeinot - maaseutuelinkeinot - maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen - Pohjois-Sav o Maaseutuohjelma eli virallisemmin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 on työkalu, jolla tehdään maaseudusta parempi paikka. Rahoitamme...

PIR Uutiskirjeet - linkit

Pirkanmaan ELY-keskuksen sähköiset uutiskirjeet 20.9.2018 15.6.2018 15.5.2018 18.4.2018 15.3.2018 22.2.2018 25.1.2018   14.12.2017 ...

PIR Ajankohtaista - muuta ajankohtaista alueelta

Lue Pirkanmaan ELY-keskuksen syyskuun uutiskirje (20.9.2018) Manner-Suomen maaseudun yritys- ja hanketukien valintajaksot 2017 (31.5.2017) Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018 -...

LAP Tiehankkeet

Tiehankkeet - Lappi Alueellisina investointeina toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia pieniä hankkeita ja liikennejärjestelyitä. Rahoituksen vähäisyyden vuoksi alueellisiin...

Lahdessa Miilunkadun alikulkukäytävän korjaus siirtyy vuodelle 2019 (Päijät-Häme)

Lahdessa Miilunkadun alikulkukäytävän korjaus siirtyy vuodelle 2019 Lahdessa Miilunkadun alikulkukäytävän korjaus siirtyy vuodelle 2019 muiden hankkeiden odottamattomien aikataulumuutosten...

KES Kuulutukset

Kuulutukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Keski-Suomen...

POS Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja...

Maantien 8300 kevyen liikenteen väylän rakennustyöt käynnistyvät Muhoksella (Pohjois-Pohjanmaa)

Maantien 8300 kevyen liikenteen väylän rakennustyöt käynnistyvät Muhoksella (Pohjois-Pohjanmaa) Maantien 8300 länsipuolelle rakennettava kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Laukan...

Yrityksen perustaminen - neuvonta - ingressi

Neuvonta Yritys-Suomi-puhelinneuvonnasta ja suomi.fi/yritykselle-sivustolta saa perustietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä. Henkilökohtaista neuvontaa saa oman...

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

Ammattibarometri 2018: työvoimapula-ammattien määrä on lisääntynyt (20.9.2018) Työvoimapula-ammateiksi määriteltiin nyt 48 ammattia. Vuotta aikaisemmin syksyllä tehdyssä arvioinnissa...

Sahalahdessa esitellään rakennekalkitusta yhtenä keinona vähentää maatalouden ympäristökuormitusta (Pirkanmaa)

Sa halahdessa esitellään rakennekalkitusta yhtenä keinona vähentää maatalouden ympäristökuormitusta (Pirkanmaa) Sahalahden Pakkalassa järjestetään 25.9. Pellonpiennarpäivä, jossa tutustutaan...

KAS Yrityksen kehittäminen. Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut – Kaakkois-Suomi Koulutuksia  alueen pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille Koulutusten teemat (yritystenkehittamispalvelut.fi) Henkilöstökoulutus ...

VAR Liikennejärjestelmätyö - linkit Muualla verkossa

AJANKOHTAISTA Varsinais-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018-2021 (pdf, 7 mt) Satakunnan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018-2021 (pdf, 7 Mt) Kulje.fi...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT