› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta - sisältö

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta Ajankohtaista (20.4.2018) Uusia kalakuolemia ei ole havaittu. Onnettomuusalueen vaikutusalueen kaivovesissä on havaittu pieniä määriä...

ELY-keskusten valtakunnallisesti keskitetyt tehtävät

ELY-keskusten valtakunnallisesti keskitetyt tehtävät Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala Ympäristöministeriön hallinnonala ...

HAM Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja...

HAM Työmarkkinat

Työmarkkinat - Häme ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena...

Vaasan hallinto-oikeus on ratkaissut Vattajan ampuma-alueen ympäristöluvan tarvetta koskevan asian (Keski-Pohjanmaa)

Vaasan hallinto-oikeus on ratkaissut Vattajan ampuma-alueen ympäristöluvan tarvetta koskevan asian (Keski-Pohjanmaa) Vaasan hallinto-oikeus on 19.4.2018 antamallaan päätöksellä ratkaissut...

Tarjouspyyntö meriuposkuoriaisinventoinnista ja inventointien suunnitteluun osallistumisesta

Julkaisupäivämäärä 23.4.2018 Haku päättyy 11.5.2018 Sisältö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus teettää Siikajoen -...

KAS Joukkoliikennepalvelu - NAP

Joukkoliikennepalvelu - NAP A) Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hankkimassa Imatra-Joutseno-Lappenranta -runkoliikenteessä sovelletaan kertalippujen hinnoittelussa vyöhykepohjaisuutta....

Pohjanmaan tulvatilanne on alkanut helpottaa (Pohjalaismaakunnat)

Pohjanmaan tulvatilanne on alkanut helpottaa (Pohjalaismaakunnat) 23.4.2018 klo 15.30 Pohjanmaalla tulvatilanne on viikonlopun jälkeen helpottumassa, mutta varsinkin Lapuanjoen yläosilla...

Kelirikkokausi alkoi nopeasti ja ennustettua rajumpana (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Kelirikkokausi alkoi nopeasti ja ennustettua rajumpana (Keski-Suomi, Itä-Suomi) Kelirikkokausi alkoi sään lämmettyä nopeasti Keski-Suomessa sekä Etelä-Savossa ja on nyt levinnyt myös erittäin...

Mäntyharju - nostolaatikko

Etelä-Savon ELY-keskus seuraa kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutuksia ja tiedottaa tilanteen etenemisestä: Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta Etelä-Savon ja...

POS uutiset

KERRO MIELIPITEESI WALTTI-MATKAKORTISTA JA BUSSIMATKUSTUKSESTA. Kyselyyn voi vastata 6.5. asti. Tiedote 23.4.2018 Vastaamaan pääset tästä: ...

Hirvensalmen Vilkonharjun pohjavesialueen luokitus muuttui (Etelä-Savo)

Hirvensalmen Vilkonharjun pohjavesialueen luokitus muuttui (Etelä-Savo) Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut kaikkien Hirvensalmen kunnan alueella sijaitsevien viiden pohjavesialueen...

Pohjois-Pohjanmaan lintuvesien pesimälintulaskennat 2018

Julkaisupäivämäärä 23.4.2018 Haku päättyy 8.5.2018 Sisältö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa...

Korkeakoulutettujen tehostetun työnvälityksen pilotista Robocoast-rekry (Satakunta)

Korkeakoulutettujen tehostetun työnvälityksen pilotista Robocoast-rekry (Satakunta) Satakunnan ELY-keskuksen toteuttama tehostetun työnvälityksen pilottihanke, Robocoast-rekry, etsii...

POP Kuulutukset

  Kuulutukset - Pohjois-Pohjanmaa Liikenne ja infrastruktuuri Maantien 8714 Lehtovaara - Viinamäki lakkauttaminen välillä Lahnasjärvi - mt 870 (Tuhkalantie), Kajaani ja Sotkamo ...

Kerro mielipiteesi Waltti-matkakortista ja bussimatkustuksesta (Itä-Suomi)

Kerro mielipiteesi Waltti-matkakortista ja bussimatkustuksesta (Itä-Suomi) Pohjois-Savon ELY-keskus selvittää 23.4.-6.5.2018 välisenä aikana Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon...

Kuortaneenjärven ennätystulva uhkaa yli sataa mökkiä (Pohjalaismaakunnat)

Kuortaneenjärven ennätystulva uhkaa yli sataa mökkiä (Pohjalaismaakunnat) Kuortaneenjärvellä vedenpinta on noussut tasolle 77,00 m (N 43 ), mutta Tulvakeskuksen ennusteiden mukaan vedenpinnan...

Ajankohtainen tulvatilanne- ingressi

Ajankohtainen tulvatilanne ELY-keskukset seuraavat tulvatilanteen kehittymistä. Ensisijainen toimintavastuu pelastustoimissa on aina pelastuslaitoksella. Tulvan uhatessa on otettava...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Tiedotteet Tiedote, Oulu, Oulujoen silloille painorajoitukset (pdf, 1009 kt) Tiedote, Heinola, Jyrängön sillat remontissa (pdf, 172 kt) Tiedote,...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT