› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

POK Levätilanne

Levätilanne - Pohjois-Karjala Levätilannetiedotteet Sinileväkukinnat jatkuvat yhä monin  paikoin Pohjois-Karjalassa (19.7.) Sinilevä runsastui keskiviikkoiltana 4.7. (12.7.) ...

Sinileväkukinnat jatkuvat yhä monin paikoin Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjala)

Sinileväkukinnat jatkuvat yhä monin paikoin Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjala) Helteiset ja tyynet kelit ovat lisänneet entisestään sinileväesiintymiä Pohjois-Karjalan alueella ja uusia...

KAS Kuulutukset

Kuulutukset - Kaakkois-Suomi >> Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuude t    Elinkeinot, työvoima ja osaaaminen Muu tiedoksianto Tiedonanto...

Leväseuranta - Pohjois-Savo

Leväseuranta - Pohjois-Savo Ajankohtainen levätilanne (päivitetty 19.7.2018) Sinilevätilanteen odotetaan huonontuvan Kuluvalla viikolla ELY-keskuksen tietoisuuteen on tullut useita...

Lomakkeet - Liikenne - ingressi

Liikenne - Sähköinen asiointi ja lomakkeet Sähköinen asiointi on mahdollista osassa lupahakemuksista. Linkki sähköiseen lomakkeeseen on merkitty oheiseen listaan. Sähköisen asioinnin etuna on...

Sinilevähavainnot ovat edelleen lisääntyneet Pirkanmaalla (Pirkanmaa)

Sinilevähavainnot ovat edelleen lisääntyneet Pirkanmaalla (Pirkanmaa) Pitkään jatkunut erittäin lämmin sää on ollut suosiollinen sinilevälle. Uusia sinilevähavaintoja on tullut rannoille,...

Sinileväkukinta voimistunut Suomenlahdella ja Saaristomerellä, myös järvillä sinilevää runsaasti

Sinileväkukinta voimistunut Suomenlahdella ja Saaristomerellä, myös järvillä sinilevää runsaasti Sinilevien määrä on lisääntynyt huomattavasti etenkin Suomen lounaisilla ja eteläisillä...

Järvenpäässä ja Tuusulassa liikennejärjestelyjä siltatöiden vuoksi (Uusimaa)

Järvenpäässä ja Tuusulassa liikennejärjestelyjä siltatöiden vuoksi Järvenpäässä retkeilymajan alikulkukäytävän peruskorjaustyöt aiheuttavat muutoksia Vanhankyläntiellä elo-lokakuussa 2018....

LAP kuulutukset

  Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet ohjelmakaudella...

Vesilahdella Pyhäjärvessä havaittu kuolleita kaloja (Pirkanmaa)

Vesilahdella Pyhäjärvessä havaittu kuolleita kaloja (Pirkanmaa) Pyhäjärvellä Vakkalanselällä Kotosaarten ympäristöstä on havaittu alkuviikosta kalakuolemia. Kuolleita kaloja oli paikalliselta...

SAT käynnissä olevat EU hankkeet

Satakunnan EU-hankkeet            SataPolku Päivi Lankoski-Raitio , projektikoordinaattori, 0295 022 039 ...

Maantien 8300 Päivärinne–Laukka kevyenliikenteen väylä ja Muhoksen vihertyöt (Pohjois-Pohjanmaa)

Maantien 8300 Päivärinne–Laukka kevyenliikenteen väylä ja Muhoksen vihertyöt (Pohjois-Pohjanmaa) Urakkaan kuuluu mm. mt 8300 länsipuolelle rakennettava kevyen liikenteen väylä välillä Laukan...

ESR_Satakunta 2014 2020

Kestävää kasvua ja työtä Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea...

SAT EU-rahoitus

EU-rahoitus - Satakunta Ohjelmakauden 2014–2020 projektihaku Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi-Suomen alueella ajalle 15.6.2018 -...

KAS Valtionavustukset

Valtionavustukset - Kaakkois-Suomi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnille valtionavustuksia paikallis- ja palveluliikenteen ylläpitämiseen, säännöllistä matkustusta...

KAS Kutsujoukkoliikennelupa

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.

Nurmien viljelyala voimakkaassa kasvussa (Kaakkois-Suomi)

Nurmien viljelyala voimakkaassa kasvussa (Kaakkois-Suomi) Nurmen viljelyala Kaakkois-Suomessa kasvaa. Kolmen vuoden (2016-2018) aikana nurmiala on lisääntynyt lähes 11 000 ha, mikä on...

KAS Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt 5.6.2012 päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi.  ...

Tuettu liikenne ingressi

Tuettu liikenne Varsinais-Suomen ELY -keskus avustaa liikennettä Sipoon, Raaseporin, Inkoon ja Loviisan saaristoissa sekä Saariston Rengasteillä. Avustetulla saaristoliikenteellä tarkoitetaan...

Etelä-Savossa maidontuotannon jatkajia keskimääräistä enemmän lähivuosina (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa maidontuotannon jatkajia keskimääräistä enemmän lähivuosina (Etelä-Savo) Etelä-Savossa maitotilojen määrän väheneminen on keskimääräistä hitaampaa. Eteläsavolaisista maitotiloista...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT