Euroopan kalatalousrahasto

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteena on tukea kalatalousalaa. ELY-keskusten kalatalousrahastosta myöntämällä rahoituksella tuetaan lähinnä elinkeinokalataloutta, mm. kalatalouden yritystoimintaan liittyviä investointi- ja kehittämishankkeita. Kalatalouteen voi saada tukea myös ELY-keskuksen muista rahoituslähteistä, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai koulutukseen. Kalastusmatkailun investointien rahoitus tapahtuu muiden rahoituskanavien kautta.

TIETOA ALUEELTA

Euroopan kalatalousrahasto - Kaakkois-Suomi

Euroopan kalatalousrahasto -ohjelman toteuttaminen Kaakkois-Suomessa

ELY-keskus myöntää rahoitusta elinkeinokalataloutta tukeviin toimenpiteisiin kalatalousrahaston tavoitteiden mukaisesti.

Rahoitusta haetaan toimenpidekohtaisilla lomakkeilla. Hakemus lähetetään ELY-keskukseen, josta saa myös tietoa kaikista kalataloutta koskevista tuista ja niiden hauista.

Kaakkois-Suomi kuuluu Etelä-Suomen kalatalousryhmään (ESKO) sekä Itä-Suomen kalatalousryhmään

Asiantuntijoiden yhteystiedot 


Päivitetty