Joukkoliikenteen hankinnat

Mikäli ELY-keskus katsoo, että joukkoliikennepalvelut tulee järjestää monilukuisempina, luotettavampina, korkealaatuisempina tai edullisemmin kuin markkinaehtoisesti syntyisi, tekee viranomainen päätöksen siitä, että joukkoliikennepalvelut järjestetään EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti. Käytännössä tämä merkitsee joukkoliikennepalvelujen kilpailuttamista. Joukkoliikennepalvelut voidaan kilpailuttaa joukkoliikennelain ja PSA:n mukaisesti käyttöoikeussopimuksella tai hankintalain mukaisesti ns. bruttomallilla.

ELY-keskukset hankkivat yhteistyössä kuntien kanssa kuntarajat ylittävää joukkoliikennettä. Hankittu liikenne on säännöllistä, kaikkien käytettävissä olevaa joukkoliikennettä, jonka hoitaminen perustuu ELY-keskuksen ja liikennöitsijän väliseen käyttöoikeussopimukseen. Kunnat voivat itsenäisesti ostaa myös täydentävää, kunnan sisäistä, liikennettä.

Hankinta-asiakirjamallit

ELY-keskuksilla on käytössään valtakunnallisesti valmistellut hankinta-asiakirjamallit. Malliasiakirjoissa noudatetaan joukkoliikennelain mukaista hankintamenettelyä, jota voivat noudattaa ainoastaan joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset, eivät tavalliset kunnat. Vaikka malliasiakirjat on laadittu ELY-keskusten tarpeisiin, voidaan esimerkiksi kalustoa ja lippu- ja maksujärjestelmiä koskevia vaatimuksia hyödyntää laajemminkin.

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikenteen hankinnat - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Kainuun alueella.)

Tarjouskilpailuasiakirjat löytyvät jatkossa osoitteesta https://hanki.tarjouspalvelu.fi/.
 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2018/1

Julkaisupäivämäärä: 22.1.2018

Tarjousaika päättyy: 9.3.2018 klo 13.00

Sisältö: Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Kainuun alueella.

Tarjouskilpailuasiakirjat ovat saatavilla osoitteesta
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=149978&tpk=26a84de4-44cb-49e0-964b-050243f4a5b6


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ota yhteyttä

  • Tienkäyttäjän linja 0200 2100 (pvm/mpm)  Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista 24 h