Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset - Kaakkois-Suomi

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Muu tiedoksianto

Liikenne ja infrastruktuuri  

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson taksiliikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikean laidan valinnasta alueeksi Pohjois-Savo).

Ympäristö ja luonnonvarat

UPM Kotkan biojalostamo kuulutus YVA-selostuksesta  (vaikuta 31.11.2018 mennessä)

 YVA-selostus ja muu kuulemiseen liittyvä materiaali löytyy www.ympäristö.fi/upmkotkanbiojalostamoYVA

Toivakan kunnan Ahvenlammen alueen kuivatus 1.10.2018

Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet


Päivitetty

oikopolut