Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset - Etelä-Savo

Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia.

Etelä-Savon liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikean laidan valinnasta alueeksi Pohjois-Savo).

Kuulutus, päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta yksittäistapauksessa. Maatalousyhtymä Roppola, eläinsuojan toiminnan laajentaminen, nautakarja, Rantasalmi (nähtävillä 29.6.2018 saakka)

Kuulutus, päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta, Väinöläntie 57, Ristiina (nähtävillä 11.7.2018 saakka)

Kuulutus laajakaistaverkko Kuvaala Särkimäki, Mikkeli (nähtävillä 22.6.2018 klo 16 saakka)

Kuulutus, päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta, Laivamiehenkatu 2, Savonlinna (nähtävillä 9.7.2018 saakka)

Kuulutus, päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta, Raatihuoneenkatu 2, Mikkeli (nähtävillä 28.6.2018 saakka)

Kuulutus, päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta, Ahertajantie 9, Savonlinna (nähtävillä 15.6.2018 saakka)

Kuulutus ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA) valtatie 5 parantamiseksi välillä Nuutilanmäki - Vehmaa Juvan kunnan alueella (nähtävillä 13.6.2018 saakka)

Kuulutus, Heinäveden pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset (nähtävillä 15.6.2018 saakka)

Kuulutus, ehdotus Etelä-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen laatimiseksi (nähtävillä 9.7.2018 saakka)

Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi (nähtävillä 8.1.-9.7.2018)

 

 

 

 

 

 

 


Päivitetty

oikopolut