› Takaisin graafiseen esitykseen

Kuvituskuva

ELY-keskukset vastaavat Liikenneviraston ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan.

ELY-keskukset hoitavat maanteiden ja niihin liittyvien laitteiden ja varusteiden kunnossapidon sekä edistävät tieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantamalla maanteitä ja rakentamalla kevyen liikenteen väyliä. Kaikki kunnossapito- ja rakentamistyöt tilataan urakoitsijoilta.

ELY-keskukset myöntävät liikenteeseen liittyviä lupia ja yksityistieavustuksia. Joukkoliikenteen järjestämisessä ELY-keskuksilla on keskeinen rooli. ELY-keskukset osallistuvat liikennejärjestelmätyöhön yhteistyössä kuntien ja maakuntien kanssa. ELY-keskusten tehtävänä on tuoda esiin valtakunnalliset linjaukset ja sovittaa niitä alueen liikennejärjestelmän tarpeisiin.

Valtaosa tienpidosta on teiden hoitoa, kunnossapitoa, parantamista ja pienempiä tiehankkeita. Ensisijaisesti turvaamme teiden päivittäisen liikennöinnin kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä. Toiseksi huolehdimme teiden kunnosta esim. päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä. Teiden kunnossapitoon käytetään n. 90 % perustienpidon rahoituksesta. Loppurahoitus suuntautuu alueellisiin investointeihin, suunnitteluun, mittauksiin ja liikenteen hallintaan.

Teiden kunnossapidon ja investointien hankinnat ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2016 alusta neljälle hankinta-alueelle. Paikallinen ELY-keskus vastaa vuosittaisten korjauskohteiden valinnasta ja priorisoinnista. Hankinta-alue muodostaa ELY-keskusten priorisoimista kohteista toimivia hankintakokonaisuuksia, kilpailuttaa hankinnat ja valvoo niiden toteuttamista.

TIETOA ALUEELTA

Liikenne - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY- keskuksen liikenne ja infravastuualueen toimialue on Keski-Suomen maakunta, alueella on 23 kuntaa.  Toimialue käsittää kolme kaupunkiseutua ja maaseutumaisia kuntia. Maakunnan perinteisiä kivijalkoja ovat metsä- ja konepajateollisuus. Tulevaisuudessa alueella panostetaan voimakkaasti teknologian kasvualoihin. Alueella asuu noin 275 000 ihmistä ja väestömäärän ennustetaan lisääntyvän vuosittain.

Keski-Suomea halkoo kattava liikenneverkko. Alue sijoittuu päätieverkkojen 4 ja 9 solmukohtaan, mikä asettaa liikennejärjestelyille haasteita erityisesti voimakkaasti kasvavalla Jyväskylän seudulla. Päivittäisen liikennöitävyyden turvaamisen kannalta Keski-Suomessa keskeiseen rooliin nousevat alueen mäkiset maastot ja järviseudut.

ELY- keskuksen liikenne ja infravastuualue vastaa toimialueellaan tie- ja liikenneolojen suunnittelusta, tienpidon hankinnoista, julkisen liikenteen viranomaispalveluista.  Vuosittain toimintaan käytetty rahoitus on 33 milj.euroa, josta 83 % kohdentuu maantieverkon toimiin.

Keski-Suomen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi maanteiden kunnossapidon ja investointien hankintaa Itä-Suomen alueella.

ELY -keskus julkaisee Tienpidon ja liikenteen suunnitelman, jossa tarkastellaan liikenne ja infravastuualueen keskeisimpiä tehtäviä ja hankkeita käytössä olevien resurssien sekä alueellisten tarpeiden näkökulmasta.

Suunnitelma vuosille 2014-2017 on julkaistu huhtikuussa  2014.

Tienpidon ja liikenteen näkymiä 2017 on julkaistu maaliskuussa 2017
Tienpidon ja liikenteen näkymiä 2017 (tulostettava versio, pdf 46 Mt)

Liikenne ja sosiaalinen media

Liikennevastuualue on avannut Twitter-tilin: ELY Liikenne K-S (@elyliiks), jossa twiitataan ajankohtaisista tie- ja liikenneasioista. Tule sinäkin seuraamaan meitä!


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ota yhteyttä

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk).