Pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset

ELY-keskukset tekevät pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevat päätökset. Niissä annetaan määräyksiä siitä, kuinka puhdistaminen tulee toteuttaa.

Pilaantuneen maa-alueen puhdistamiseen voidaan ryhtyä ympäristönsuojelulaissa mainituilla ehdoilla tekemällä siitä ilmoitus ELY-keskukselle.

Lue lisää ymparisto.fi-verkkopalvelusta:

TIETOA ALUEELTA

Pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset - Häme

Hämeen  ELY-keskus tekee vuosittain 10-20 päätöstä ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan puhdistamiseksi. Ilmoituksen käsittelyaika on noin kuukausi.


Päivitetty

Ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT