Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Tarjouspyynnöt

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusten puitejärjestely Turun seudulla

Julkaisupäivämäärä 3.10.2018
Haku päättyy 8.11.2018 klo 12:00
Sisältö

Puitejärjestelyn kohteena on Turun seudulla työvoimakoulutuksena toteutettava  aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakkaille. Hankintaa voivat lisäksi käyttää ELY-keskuksen ja TE-toimiston toteuttamat projektit. Hankinta tehdään opiskelijatyöpäivinä.

Hankinta toteutetaan kaksiosaisena niin, että moduulit 1-3 muodostavat ensimmäisen koulutuskokonaisuuden (jäljempänä perusvaihe) ja moduuli 4 muodostaa toisen koulutuskokonaisuuden (jäljempänä työelämävaihe)

Tarjouspyynnön mukaiset koulutuskokonaisuudet käsitellään erillisinä hankintoina ja tarjoajat voivat tehdä tarjouksen joko molemmista tai vain toisesta koulutuskokonaisuudesta.

Tarjousten toimitustapa

Tarjous on jätettävä allekirjoitettuna suljetussa kirjekuoressa paperilla kolmena (3) kappaleena sekä lisäksi USB-muistitikulla olevana yhtenä skannattuna PDF-tiedostona, jossa näkyvät allekirjoitukset. USB-muistitikulla olevan tiedoston on oltava identtinen paperilla olevan kanssa.

Tarjousten toimitusosoite

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kirjaamo

PL 236

20101 TURKU

Lisätietoja

Tarjoajilla on mahdollisuus esittää tarjouspyyntöä ja tarjousmenettelyä koskevia kysymyksiä. Kysymykset tulee lähettää 22.10.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Sähköpostin otsikkokentässä tulee ilmoittaa viite "Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Turun seudulla, kysymykset".

Kaikki esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan viimeistään 25.10.2018 osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi.

Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset

 

 

Linkit

 

Linkki Hilma-järjestelmään


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT