Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Tarjouspyynnöt

Korkeasti koulutettujen työnvälityspilotti - vastaukset neuvotteluissa mukana olleiden kysymyksiin

Julkaisupäivämäärä 15.3.2018
Haku päättyy
Sisältö

----

15.3.2018

Koskevatko rekrytointireferenssivaatimukset vain robocoast.fi-sivuston yrityksiä?

Vastaus: Kysymyksellä viitataan ilmeisesti päävastuullisia henkilöitä koskevaan vertailuperusteeseen, joka koskee työkokemusta siitä, että henkilö on rekrytoinut työvoimaa Robocoast-klusterin yrityksille.
Kyllä, referenssit koskevat vain annetun linkin robocoast.fi- sivuston yrityksiä.


Robocoastin sivustolla mainittuja yrityksiä on hieman yli 50. Tarjouspyynnössä ja materiaaleissa mainitaan projektissa olevan yli 100 yritystä. Kerrotteko, mistä löydämme listan/yhteenvedon kaikista mukana olevista yrityksistä?

Vastaus: Mm. Satakuntaliitto on arvioinut materiaaleissaan, että alueellamme on yli 100 automaatio, ohjelmointi, robotiikka-alan yritystä. Muuta yrityslistausta meillä ei kuitenkaan ole antaa palveluntuottajalle Robocoast.fi-sivuston yrityslistauksen lisäksi. Hankekuvauksen mukaisesti palveluntuottajan velvollisuutena on kontaktoida yritykset ja kerätä näiden työvoiman tarpeet ja näihin liittyvät tarkat osaamistarpeet/työpaikat, etsiä niihin osaajia mainittujen kriteerien mukaan ja mätsätä työpaikat ja työnhakijat rekrytoinnin onnistumiseksi.


Vahvistatteko ymmärrämmekö oikein, että projektissa on kuitenkin mukana myös yrityksiä, joiden toimipaikka on muualla kuin Satakunnan alueella (muutama niistä löytyy myös robocoast.fi sivustolta)? Jos näin, mistä saisimme listan heistä?

Vastaus: Osalla yrityksistä on toimipaikka myös muualla kuin Satakunnassa. Tehostetun työnvälityksen palvelu tulee kuitenkin kohdistumaan Satakunnassa sijaitseviin yrityksiin ja toimipisteisiin.  


Liite 1 Hankintasuunnitelmaan liittyen kerrotte, että toteutussuunnitelman tulee sisältää myös palveluntuottajan suunnitelmaan sisältyvät markkinointitoimenpiteet, jotka sisältyvät kiinteään hintaan. Vahvistatteko, että kiinteällä hinnalla viitataan hinta liitteessä sanalla "kiinteä korvaus" esitettyyn 125 000 EUR summaan (v.2018).

Vastaus: Kiinteällä hinnalla viitataan sanaan kiinteä korvaus.    


Voiko alihankkijan/strategisen kumppanin tekemiä rekrytointeja ja/tai rekrytointikonsultteja käyttää vaatimuksen mukaisina päävastuullisina henkilöinä/referensseinä?

Vastaus: Päävastuullisina henkilönä voidaan liitteen 2.2. (CV-liite) mukaan ilmoittaa tiedot (kahdesta) osallistumishakemusvaiheessa nimetystä päävastuullisesta henkilöstä. Referenssin tulee olla nimetyn henkilön tekemä.

Lisätietoja

Pilotin vastuuhenkilö Pauliina Harrivaara, pauliina.harrivaara@ely-keskus.fi , p. 0295 022 072


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT