Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Tarjouspyynnöt

Markkinavuoropuhelu joukkoliikenteen hankinnasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Julkaisupäivämäärä Oulu 30.10, Kajaani 31.10.
Haku päättyy
Sisältö

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistämässä joukkoliikenteen tarjouskilpailuja loppuvuodesta 2018. Ennen tarjouskilpailuja järjestetään kaksi markkinavuoropuhelua, joissa informoidaan liikenteenharjoittajia kilpailutettavasta liikenteestä ja tarjouskilpailuasiakirjoista sekä käydään keskustelua tarjouskilpailuun liittyen. Markkinavuoropuhelu on vapaaehtoinen tilaisuus, eikä siihen osallistuminen ole edellytys tarjouskilpailuun osallistumiselle eikä osallistuminen velvoita tai sido ketään siihen osallistuvaa tahoa mihinkään.

Tarjouskilpailuja järjestetään kaksi, jotka eroavat toisistaan liikenteessä käytettävän lippu- ja maksujärjestelmän mukaan. Tarjouskilpailussa 2018/4 kilpailutetaan liikennettä, jossa on käytössä viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmä Waltti. Tarjouskilpailussa 2018/5 kilpailutetaan liikennettä, jossa liikenteenharjoittaja toteuttaa lippu- ja maksujärjestelmän. Liitteenä ovat kummankin tarjouskilpailun alustavat kohdeluettelot:

Markkinavuoropuheluihin ilmoittaudutaan erillisellä lomakkeella viimeistään 23.10.2018. Samalla lomakkeella esitetään ELY-keskukselle mahdolliset tarjouskilpailua koskevat kysymykset. Luonnokset tarjouskilpailuasiakirjoista toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Lisätietoja

Tilaisuuksien aika ja paikka:

30.10.2018 klo 12.30-14.30, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, 90130 Oulu

31.10.2018 klo 10.30-12.30, Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, 87100 Kajaani

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT