Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö 34/2017: Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Salon seudulla

Julkaisupäivämäärä 6.10.2017
Haku päättyy 14.11.2017 klo 12.00
Sisältö

Tarjouspyynnön kohteena on kotoutumiskoulutusten toteuttaminen Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakkaille Salon seudulla. Hankintaa voivat lisäksi käyttää ELY-keskuksen ja TE-toimiston toteuttamat projektit. Hankinta tehdään opiskelijatyöpäivinä.

Tarjousten toimitustapa

Tarjous on jätettävä allekirjoitettuna suljetussa kirjekuoressa paperilla kolmena (3) kappaleena sekä lisäksi USB-muistitikulla olevana yhtenä skannattuna PDF-tiedostona, jossa näkyvät allekirjoitukset. USB-muistitikulla olevan tiedoston on oltava identtinen paperilla olevan kanssa. 

Tarjouskuori ja tarjouksen sisältävä USB-muistitikku on selkeästi varustettava tarjoavan yrityksen nimellä sekä viitteellä "VARELY/2338/2017, Tarjous, Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Salon seudulla".

 Postin tai lähetin välityksellä toimitettavat tarjoukset ovat lähettäjän vastuulla. Tarjousten tulee olla perillä ELY-keskuksen toimipaikassa ennen tarjousajan päättymistä. Myöhässä saapuneita tarjouksia ei käsitellä. Sähköpostilla tai faksilla lähetettyjä tarjouksia ei hyväksytä.

Tarjousten toimitusosoite

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kirjaamo

PL 236
20101 TURKU

Lisätietoja

Tarjoajilla on mahdollisuus esittää tarjouspyyntöä ja tarjousmenettelyä koskevia kysymyksiä. Kysymykset tulee lähettää 17.10.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Sähköpostin otsikkokentässä tulee ilmoittaa viite "Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Salon seudulla, kysymykset".

Kaikki esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan viimeistään 23.10.2017 osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi.

 Tarjouspyyntöön liittyviin muihin tiedusteluihin ei vastata tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.

Linkit

Tarjouspyyntö 34/2017

Liite 1 Salon hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset

Liite 2 Salon seudun hankintasopimusmalli

Liite 3 Tarjouslomake

Liite 4 Hintalomake

Liite 5 Referenssilomake

Liite 6 Laadullinen vertailu

Liite 7 Alihankkijat

Liite 8 Opetushenkilöstö

Kysymykset ja vastaukset 23.10.2017


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT