Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Tarjouspyynnöt

Tietopyyntö Palvelumanageri –palveluhankinnan kehittämiseksi

Julkaisupäivämäärä 2.11.2018
Haku päättyy 25.11.2018 klo 24.00
Sisältö

Maakuntauudistuksen osana toteutettavaan kasvupalvelu-uudistukseen suunnitellaan työ- ja elinkeinominieriön aloitteesta ns. kasvupalvelupilotteja, joiden on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alkupuolella. Piloteissa kokeillaan sellaisia uusia toimintatapoja, jotka sopivat tulevaan maakuntamalliin sekä uudistuvaan lainsäädäntöön. Suunnitteilla oleva Palvelumanageri -ostopalveluhankinta on osa laajempaa varsinaissuomalaista viranomaisyhteistyötä kehittävää Ulkokehältä työelämään -kasvupalvelupilottia.

Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus, vaan tämä on tietopyyntö osana Palvelumanageri –hankinnan kehittämiseksi käytävää markkinavuoropuhelua. Vuoropuhelu on käynnistynyt 10.10.2018 pidetyllä keskustelutilaisuudella. Tähän tietopyyntöön liittyvä Palvelumanageri- palvelun kuvaus on luonnosteltu tuon tilaisuuden keskustelujen ohjaamana. Kuvauksessa on luonnosteltu tarkemmin Palvelumanageri –palvelun hankintaa, palvelun tavoitteita ja kohderyhmää jne. Tällä tietopyynnöllä halutaan potentiaalisten palveluntuottajien näkemyksiä palvelun ja sen hankinnan kehittämiseksi.

Hyödynnämme saapuneiden vastausten sisältöä hankinnan valmistelussa ja mahdollisen tarjouspyynnön laadinnassa. Vastaukset tulevat vain hankinnan valmisteluryhmän tietoon, eikä vastauksia anneta nähtäväksi tai tiedoksi muille tietopyyntöön vastanneille. Tämä tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Tarjousten toimitustapa

Vapaamuotoiset vastaukset tietopyyntöön pyydetään toimittamaan sähköpostitse

Tarjousten toimitusosoite

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Lisätietoja

sari.saippa@ely-keskus.fi

Linkit

Palvelumanagerin kommentoitava kuvausluonnos


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT