Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Tarjouspyynnöt

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2017/7 (VARELY/3451/2017)

Julkaisupäivämäärä 18.12.2017
Haku päättyy 2.2.2018 klo 13.00
Sisältö

Pyydämme tarjoustanne reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta käyttöoikeussopimuksen perusteella, kohde Somero-Salo.

Tarjouskilpailu järjestetään ajalla 18.12.2017 – 2.2.2018

Tarjouskilpailusta on jätetty hankintailmoitus 18.12.2017 työ- ja elinkeinoministeriön HILMA-ilmoituskanavaan edelleen julkaistavaksi EU:n viralliseen lehteen ja TED-tietokantaan. Kaikki tarjouskilpailuasiakirjat ovat saatavissa maksutta näiltä internetsivuilta.

Tarkemmat tiedot tarjouskilpailusta löytyvät tarjouspyynnöstä ja muista kilpailuasiakirjoista.

Tarjouskilpailuasiakirjojen noutaminen internetsivuilta

Tarjouskilpailuasiakirjat (ks. alh.) ovat noudettavissa 18.12.2017 alkaen. Pdf-muotoisten tiedostojen katselua varten tarvitaan Adode Reader -ohjelma, jonka voi asentaa omalle koneelle ilmaiseksi Internet-osoitteesta http://get.adobe.com/fi/reader/otherversions/.

Tarjouskilpailukohteet ja asiakirjat:

Perus- ja kohdeasiakirjoissa on määritelty yksityiskohtaisesti tarjouskilpailun sisältö:

TARJOUSPYYNTÖ

1. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSMALLI

2. REITTIPOHJAISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

3. KOHTEEN KOHDELUETTELO

Liite 3.1 Vuoromerkintätaulukko

Liite 3.2 Kohde 1 aikataulu- ja karttaliite

4. KALUSTOVAATIMUKSET

5. LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

6. TARJOUSLOMAKE

6.1 Hintalomake
6.2 Kalustoluettelo
6.3 LMJ kuvaus sisällysluettelo

Liikennöitsijä täyttää ja allekirjoittaa tarjouslomakkeen, joka sisältää perustiedot tarjoajasta. Tämän lisäksi liikennöitsijän tulee täyttää tarjouksen hintaliite ja kalustoliite. Hintalomake toimitetaan tarjousasiakirjojen yhteydessä erillisessä suljetussa kuoressa. Tarjouskilpailun voittaneen kanssa solmitaan reittipohjainen käyttöoikeussopimus.

Tarjousten toimitustapa

Tarjoajan tulee toimittaa tarjous liitteineen paperiversiona joko postitse tai lähettiä käyttäen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon 2.2.2018 klo 13.00 mennessä. Telefaksina tai sähköpostilla toimitettua tarjousta ei hyväksytä.

Suljettu tarjouskirjekuori on varustettava merkinnällä "TARJOUS VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN REITTIPOHJAISTEN JOUKKOLIIKENNEPALVELUJEN HOITAMISESTA 2017/7, (EI SAA AVATA)".

Tarjoukset on postitettava riittävän ajoissa, jotta ne ovat perillä ELY-keskuksessa määräaikaan mennessä.

Tarjousten toimitusosoite

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kirjaamo
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

Postilokero (mikäli postilokeroa käytetään, asiakirjat on toimitettava riittävän ajoissa, jotta ne ehtivät määräaikaan mennessä perille)

PL 236
20101 Turku

Lisätietoja

Tarjoajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa tilaajalle saadakseen mahdolliset tarjouspyynnön muuttamista koskevat lisäkirjeet.  Ilmoittautumattomien tarjoajien tarjoukset otetaan huomioon vain siinä tapauksessa, että tarjouspyyntöä ei muuteta. Yhteystiedot (tarjouskilpailun nimi, tarjoajan nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelin) ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.

Tarjouskilpailua koskevat kirjalliset tiedustelut tulee toimittaa viimeistään 14. vrk ennen tarjousajan päättymistä ELY-keskuksen kirjaamoon, osoite yllä.

Puhelimitse tehtyihin tai muihin suullisiin tiedusteluihin ei vastata. Määräaikaan mennessä esitettyihin kirjallisiin tiedusteluihin vastataan viimeistään kuusi päivää (6 vrk) ennen tarjousajan päättymistä. Vastaukset kysymyksineen toimitetaan kysyjää mainitsematta sähköpostitse kaikille yhteystietonsa ilmoittaneille. Suullisesti annetut selvitykset ja ilmoitukset eivät sido tilaajaa eivätkä tarjouksen antaja.

Linkit

Hilma linkki:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-026720

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT