Tieperinnetoiminta

Väylävirasto edeltäjineen on ollut maamme suurin teiden rakentaja ja kunnossapitäjä. Tienpidon perinnetyötä tehdään arvokkaan perinteen säilyttämiseksi ja perinnetietouden välittämiseksi. Tienpidon historia on osa suomalaista kulttuuriperintöä.
 
Teiskon Aunessilta talviasussa
 

Valtakunnallinen tieliikenteen alan erikoismuseo Mobilia hoitaa tienpitoon liittyvää museotoimintaa sekä esineiden tallennusta, säilytystä ja tutkimusta. Pirkanmaan ELY-keskus vastaa valtakunnallisesti tienpidon perinnetoiminnan ohjauksesta. Eri puolilla maata ELY-keskukset huolehtivat oman alueensa museoteistä ja -silloista, jotka ovat tienpidon perinnekokoelman tärkein osa. Perinnetyöhön kuuluu myös toiminnan suunnittelua ja ohjausta, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä perinneviestintää.

Museotiet ja -sillat

Museotiet ja -sillat edustavat tieliikennehistorian kannalta tieverkkomme arvokkainta osaa. Ne kertovat tienpidon ja tiellä liikkumisen kehityksestä sekä yhteyksien rakentamisesta, rakentajista, käytöstä ja käyttäjistä. Museotie- ja siltakohteet säilytetään sellaisina kuin ne museointihetkellä ovat. Kohteisiin ei tehdä muutoksia, ellei liikenneturvallisuus tai kohteen säilyminen sitä erityisesti vaadi. Museokohteiden kokoelmaa kehitetään hyväksytyn kokoelmapolitiikan periaatteiden ja kriteerien mukaan.

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

muualla verkossa

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.