› Takaisin graafiseen esitykseen

Kuvituskuva

ELY-keskukset edistävät työmarkkinoiden toimivuutta ja työllisyyttä tukemalla aluetasolla TE-toimistojen toimintaa ja työvoimapalvelujen tuottamista.

ELY-keskukset hoitavat alueellisesti maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä.

ELY-keskus vastaa palkkaturvajärjestelmän toimeenpanosta ja palkkaturvahakemusten käsittelystä.

TIETOA ALUEELTA

Työ - Pirkanmaa

Ammattialojen tulevaisuuden näkymät

Ammattialojen tulevaisuuden näkymät -julkaisu 2013 tarjoaa tietoa eri ammattialojen osaamistarpeista ammatinvalinnan tueksi. Siinä esitellään lähivuosina työllisyystarpeissa tapahtuvia alakohtaisia muutoksia 18 eri ammattialalta. Julkaisun tehtävänä on välittää päivitetty kuva eri alojen tulevaisuudesta - millaisia taitoja tarvitaan ja mitkä ammatit erityisesti työllistävät. Lisäksi selvitys tarjoaa uusia ajatuksia ja syötteitä rikastuttamaan ammatinvalintapohdintaa. Selvitys palvelee myös ammatinvalinta- ja ohjaustyössä työskenteleviä.

Toimialojen nopeat rakennemuutokset heijastuvat yhä nopeammalla tahdilla myös koulutus- ja osaamistarpeisiin. Juuri tämän muutosnopeuden vuoksi ennakointitiedolle on tarvetta niin nuorilla kuin aikuisikään ehtineillä ammatinvaihtajillakin. Vaikka toimenkuvat eriytyvät ja erikoistuvat jatkuvasti, on eri aloilla myös vahvistuvia yhteispiirteitä. Näitä ovat esimerkiksi verkostotyöskentely, projektimaisuus sekä talous ja asiakkuushallinta. Erityisesti ICT- ja ympäristöosaaminen leikkaavat yhä vahvemmin jokaista toimialaa, eivätkä vain teollisuutta.

Ammattialojen tulevaisuuden näkymät -verkkojulkaisu

Vipua-verkkojulkaisut: Euroopan rakennerahastokauden 2007-2013 jälkiä Pirkanmaalla

Julkaisuja täydentää vipua.fi-sivusto.


Päivitetty