Uhanalaisten kalakantojen suojelu ja hoito

Suomen eliölajien uhanalaisuusluokituksen (2010) mukaan vaelluskaloista meritaimen ja järvilohi luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi ja vaellussiika, ankerias sekä taimenen sisävesikannat napapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaisiksi. Kalalajien ja –kantojen säilymisen turvaamiseksi on laadittu strategioita ja ohjelmia.

ELY-keskuksen kalatalousviranomaiset suunnittelevat, edistävät ja toteuttavat tarvittavia toimenpiteitä uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi ja kalakantojen tasapainoisen kehityksen edistämiseksi. Suunnitelmallisella ja tehokkaalla hoidolla ja kalastuksen säätelyllä huolehditaan siitä, että kalavarat pysyvät geneettisesti monimuotoisina ja tuottavina.

TIETOA ALUEELTA

Uhanalaisten kalakantojen suojelu ja hoito - Järvi-Suomi

Järvi-Suomen alueella on useita uhanalaisia kalakantoja. Näiden turvaamiseksi on laadittu laji- tai kantakohtaisia toimenpide- ja hoito-ohjelmia, joita löydät kohdasta Kalavesien hoito

Uhanalaisten kalakantojen suojelutoimia ovat mm. lisääntymisalueiden kunnostaminen, vaellusesteiden poistaminen, tuki-istutukset sekä kalastuksen säätelytoimet lisääntymis-, vaellus- ja syönnösalueilla. Lisäksi kantojen tilaa seurataan säännöllisesti.

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.