› Takaisin graafiseen esitykseen

Kuvituskuva

 

ELY-keskusten tehtävänä on alueellinen ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito sekä vesivarojen käyttö ja hoito. Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia ympäristölupa-asioita hoitavat aluehallintovirastot ja valvontaa ELY-keskukset.

Ympäristö- ja luonnonvaratehtäviä hoidetaan 13 ELY-keskuksessa. Satakuntaa koskevat ympäristöasiat hoidetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa ja Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata koskevat ympäristöasiat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

ELY-keskusten tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ympäristöhallinnon yhteisessä ymparisto.fi-verkkopalvelussa. "Alueellista ympäristötietoa" -osioon on koottu ELY-keskuksittain kaikki ymparisto.fi ‑sivustolla oleva alueellinen ympäristötieto:

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Valtakunnalliset ympäristöasioihin liittyvät erikoistumistehtävät

Osa ELY-keskuksista hoitaa määrättyjä ympäristötehtäviä valtakunnallisesti. Niitä ovat:

 • arktisten alueiden ympäristöyhteistyön asiantuntijatehtävät sekä Etelämantereen ympäristösuojelun lupa- ja valvontatehtävät (Lapin ELY-keskus)
 • jätehuollon tuottajavastuuvalvonta lukuun ottamatta Ahvenanmaata (Pirkanmaan ELY-keskus)
 • kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden asiantuntija- ja kehittämistehtävät (Kainuun ELY-keskus)
 • kaivoserikoistumisen koordinaatio (Lapin ELY-keskus)
 • kalankasvatuksen ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • kemikaalilainsäädännön valvonta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 • lajisuojelun poikkeamisluvat (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • luonnonsuojelulain mukaiset lajisuojelun lupatehtävät (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • meluntorjunnan asiantuntija- ja kehittämistehtävät (Uudenmaan ELY-keskus)
 • merenhoidon koordinointi (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • metsäteollisuuden ympäristönsuojelu ja siihen liittyvän kemianteollisuuden ympäristökysymykset (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 • patoturvallisuuden viranomais- ja kaivospatojen asiantuntijatehtävät (Kainuun ELY-keskus)
 • peltojen vesitalouden hallintaan liittyvät asiantuntijapalvelutehtävät (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • Pohjois-Karjalan biosfäärialueen hallinnointi ja ENCORE-koordinointi (Pohjois-Savon ELY-keskus)
 • rajajokisopimuksen toimeenpano yhteistyössä Ruotsin viranomaisten kanssa (Lapin ELY-keskus)
 • rakennettujen vesistöjen kunnostuksen koordinointi (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • Saaristomeren biosfäärialueen hallinnointi (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • saimaannorpan suojelu (Etelä-Savon ELY-keskus)
 • Suomen ja Venäjän väliseen rajavesistöjä koskevaan sopimukseen liittyvät tehtävät (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 • turvetuotannon ympäristönsuojelun koordinointi- ja asiantuntijatehtävät (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • tuulivoimaneuvonta (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • valtion vesirakenteiden kunnossapidon ja luvanhaltijana toimimisen asiantuntijatehtävät (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • vesien- ja merenhoitosuunnitelmiin liittyvien kalastusasioiden suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvät koordinointitehtävät (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • ympäristöhankkeiden kilpailuttaminen (Etelä-Savon ELY-keskus)
 • ympäristökasvatuksen yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtävät (Keski-Suomen ELY-keskus)
 • öljyvahinkojen torjunnan teknologian kehittäminen ja valtakunnallinen varallaolo (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo puhelimitse ja sähköpostitse.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristö - Kaakkois-Suomi

ELY-keskusten tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ymparisto.fi-verkkopalvelussa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävät ovat:

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • rakennussuojelu
 • vesihuolto- ja ympäristökunnostushankkeet
 • vesihuolto- ja kulttuuriympäristötuet
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen
 • metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemianteollisuuden ympäristökysymyksiä koskevat asiantuntijatehtävät
 • tulvariskien hallinta Kymijoen ja Vuoksen vesistöalueilla
 • Päijänteen ja sen alapuolisen Kymijoen säännöstely
 • Saimaan ja Vuoksen juoksutustehtävät
 • Suomen ja Venäjän väliseen rajavesistöjä koskevaan sopimukseen liittyvät tehtävät

Päivitetty