Yrityksen kehittäminen

ELY-keskuksesta saa tukea, kun yritys kehittää omaa toimintaansa. ELY-keskus tarjoaa palveluita, joiden avulla tähdätään pk-yritysten yritystoiminnan kasvuun ja kehittämiseen, liiketoiminnan ja johtamistaitojen tehostamiseen, teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen, henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen tai uusien työntekijöiden kouluttamiseen.

TIETOA ALUEELTA

Yrityksen kehittäminen - Etelä-Savo

Rahoitushaku teollisuuden ja matkailualan yrityksille 14.3. - 30.4.2018

ELY-keskus vauhdittaa uusien yritysten syntymistä ja merkittävien kehittämishankkeiden käynnistymistä toimivissa itäsuomalaisissa yrityksissä avaamalla pienille ja keskisuurille teollisuuden ja matkailualan yrityksille suunnatun rahoitushaun. 

Hakemukset tulee jättää ELY-keskukselle 30.4.2018 mennessä. ELY-keskuksen tavoitteena on käsitellä nämä hakemukset kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Rahoitushaku teollisuuden ja matkailun yrityksille (rakennerahastot.fi/Itä-Suomi)


Päivitetty